​Zottegem stelt ambitieus woonplan voor.

f04f41f8-1648-49e0-b1db-de50520a71d6

PERSBERICHT :
Zottegem 19/01/2017: Zottegem, een stad waar het goed is om te wonen een heel leven lang. Dat was ons uitgangspunt om het Masterplan Wonen 2017-2025 uit te tekenen,” dat laat Schepen voor Huisvesting, Kurt De Loor weten.

“We willen als stad het heft in handen nemen en tekenden een ambitieus actieplan uit met concrete voorstellen die de kwaliteit van huisvesting, de betaalbaarheid en de leefbaarheid voor zowel eigenaars, huurders als verhuurders in onze stad ten goede moet komen. Er komt een Ronde Tafel Wonen waar alle inwoners van de stad hun input kunnen geven, er worden nog dit jaar tal van interessante infoavonden georganiseerd en op korte termijn rollen we ook enkele zeer concrete voorstellen uit.”

“Voor dit Woonplan gingen we niet over één nacht ijs. Er ging een grondige woonstudie aan vooraf waarbij de woonuitdagingen in Zottegem in kaart werden gebracht op basis van cijfers door de jaren heen en prognoses voor de komende jaren. Al die informatie werd grondig besproken met de partners op het Zottegems Woonoverleg (Wonen Vlaanderen, de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM Denderstreek, SHM Vlaamse Ardennen, SHM Ninove Welzijn), het sociaal verhuurkantoor (SVK Zuid-Oost Vlaanderen), Stad Zottegem (Dienst Huisvesting) en OCMW Zottegem) en op die basis timmerden we aan concrete acties.”
De Loor: “Zottegem heeft heel wat troeven. De gunstige geografische ligging op een boogscheut van Gent en met een goede verbinding naar Brussel maken van Zottegem een ideale pendelstad. Tegelijkertijd heb je een heel palet aan dienstverlening en vind je in de Egmontstad zowel een stadskern met alle faciliteiten als rustige landelijke gebieden in de deelgemeenten. Om goed in te kunnen spelen op de woonbehoeften van morgen kiezen we resoluut voor een toekomstgericht woonbeleid met een accent op kwaliteit, betaalbaarheid, een aantrekkelijke woonomgeving, levenslang en duurzaam wonen. Al die punten komen terug in het Masterplan. Bovendien hebben we er tal van concrete acties aan gekoppeld die op korte, middellange en lange termijn kunnen worden uitgerold.”
“Zo kunnen inwoners die een huis of appartement verhuren of verkopen vanaf nu aan de balie van het Administratief Centrum Sanitary en aan de balie van het Sociaal Huis gratis een affiche ‘Te Koop/Te Huur’ krijgen. Op die affiche vinden verkoper en verhuurders alle gegevens die wettelijk verplicht geafficheerd moeten worden terug. We merken immers dat niet iedereen op de hoogte is wat wel en wat niet op een affiche moet. Bij deze gratis standaardaffiche moeten verkopers en verhuurders simpelweg de ontbrekende gegevens invullen, dat maakt het natuurlijk een pak eenvoudiger.”

“Stad Zottegem wil ook actief investeren in woningkwaliteit,” laat de Schepen voor Huisvesting weten. “Zo werd er een toolkit aangekocht waarmee we bij een woningonderzoek sneller objectief kunnen vaststellen of een woning aan alle kwaliteitsvereisten voldoet. “Zo bevat de toolkit oa. een professioneel meettoestel voor het meten van vocht, een spanningsmeter en een afstandsmeter. Dat maakt dat de medewerkers Huisvesting op een snelle en effici ënte manier kunnen oordelen of een woning voldoende kwalitatief is.”

“Aan de vragen die op de dienst Huisvesting van Stad Zottegem terecht kwamen, merkten we dat de inwoners van onze stad vaak op zoek gaan naar dezelfde informatie. Daarom willen we hen proactief informeren en organiseren we dit jaar nog enkele infosessies.”
“We willen ook zoveel mogelijk mensen betrekken bij ons Masterplan Wonen,” laat De Loor weten. “Dit is zeker geen eindpunt. Het Woonplan is een instrument dat moet leven. Om onze inwoners en stakeholders de kans te geven om ook hun input te geven en om hen te informeren over onze concrete acties, richten we op een Ronde Tafel Wonen in op donderdag 16 februari. Op die Ronde Tafel is iedereen welkom: inwoners, huurders, verhuurders, potenti ële kopers, verkopers, de vastgoedsector, enz. “

Met dit Woonplan is Schepen Kurt De Loor alvast niet aan zijn proefstuk toe. In 2007 stelde hij een OCMW-Masterplan op. De uitvoering van dat Masterplan wordt momenteel, twee jaar vroeger dan voorzien, gefinaliseerd. Vorig jaar werd ook een Masterplan Toerisme en Citymarketing opgesteld dat momenteel in volle uitvoering is. “Werken met een langetermijnvisie is ook in de politiek meer dan noodzakelijk.”