Sint-Barbara College Zottegem vierde lichtmis

sbc_lichtmisviering_18

Zottegem, 05/02/2017: Maria Lichtmis of kortweg Lichtmis is een christelijk feest dat op 2 februari gevierd wordt. Het is de herdenking van de “Opdracht van de Heer in de Tempel” en het zuiveringsoffer dat Maria veertig dagen na de geboorte van Jezus volgens de Joodse wet moest brengen. Fotoreportage!
Al direct bij aankomst kwam er een oude man, Simeon geheten, op hen af, nam het kind in zijn armen en dankte God: nu was immers in vervulling gegaan, wat hem eerder door de heilige Geest was te kennen gegeven, namelijk dat hij niet zou sterven, voordat hij de Messias had aanschouwd. Hij noemde het kind ‘een licht dat voor de volkeren straalt’, maar voorspelde tevens dat het leed als een scherp zwaard door Maria heen zou gaan. (Lucas 2)

In de basischool van het Sint-Barbaracollege ging dit feest niet ongemerkt voorbij. Wij trokken op donderdagmorgen 2 februari naar de stemmige H.-Hartkerk voor een eucharistieviering met al de klassen. Voorgangers in de overvolle kerk waren pastoor-deken Hans Vandenholen en medepastoor Marc Tant. Het vijfde leerjaar verzorgde de viering. Het evangelie ‘De opdracht van Jezus in de tempel’ beeldden zij vol overgave uit. Vooraf zochten zij passende kledij en de juiste attributen bij elkaar, leerden in een mum van tijd de teksten van buiten, om dan de dag zelf, met de nodige zenuwen, een serene vertolking te brengen o.l.v. meester Pascal, juf Griet en juf Soetkin.

De sfeervolle eucharistieviering werd verder opgeluisterd door organist Johan Cockaert en het schoolkoor o.l.v. juf Griet. Ook een kaarsje mocht niet ontbreken!

Naar oude traditie is het de gewoonte pannenkoeken te bakken op Maria Lichtmis. Vandaar werden de pannen bovengehaald voor een heerlijke pannenkoek!’