Oosterzele organiseert succesrijke milieuweek

DDL oosterzele milieuweek 3

Oosterzele, 19/03/2017: Water is levensnoodzakelijk; we hebben het nodig om te drinken, te koken, te poetsen, te wassen, in de landbouw, in de industrie, als recreatie, …. Een ideale thematische kapstok om de jaarlijkse Oosterzeelse milieuweek aan op te hangen.  

Reeds voor de dertiende keer organiseert Oosterzele de milieuweek, deze keer onder het thema ‘water’. Water is levensnoodzakelijk; we hebben het nodig om te drinken, te koken, te poetsen, te wassen… We hebben het nodig in de landbouw, in de industrie, in de recreatiesector… Een ideaal ‘bindmiddel’ om een milieuweek vorm te geven.

Op vrijdag avond 10 maart vond er een informatieavond plaats onder de titel ‘Vuil of proper’. Wendy Francken (directeur Vlario) en Tom Hofman (departementshoofd grondgebiedszaken) deden er uit de doeken wat al gerealiseerd is op het gebied van de scheiding van afvalwater en hemelwater. Ook de toekomst werd op dat vlak uit de doeken gedaan. De regels worden steeds strenger. Wie nieuw bouwt moet voor hemelwater voldoen aan het volgende: eerst opvangen en hergebruiken, dan laten infiltreren op eigen terrein, dan bufferen met een eventuele vertraagde afvoer in een aanpalende gracht of riool voor proper water. Het vuile afvalwater (‘grijze’ en ‘zwarte’ fractie) moet al dan niet via een sceptische put afgevoerd worden via de gescheiden riool voor vuil water die naar het waterzuiveringsstation leidt.

moortsele riool 3

Ingenieur Tom Hofman lichtte aan de hand van het Oosterzeelse zuiveringsplan de aanwezigen in over waar en wanneer nog ‘waterwerken’ dienen uitgevoerd te worden. Wat nabij is in de tijd – zoals Groot Bewijk – is reeds gedetailleerd. Wat verder weg ligt, zijn schattingen. Temeer omdat dergelijke operaties zeer veel geld kosten, ook aan Oosterzele.

Schepen van Milieu Jan Martens: “We hadden een twintigtal toehoorders. Dat mocht best wat meer zijn, maar de aanwezigen waren tevreden. Er gaan zelfs stemmen op om op regelmatige basis info-momenten voor de inwoners te organiseren. Missie geslaagd dus.”

DDL oosterzele milieuweek 3

Ook de zwerfvuilactie op zaterdagvoormiddag 11 en wandeling (met niet minder dan 50 aanwezigen) in het Moortseels overstromingsgebied op 12 maart waren een succes.

De derde graad van het Oosterzeels onderwijs krijgt nog les over ‘water’ in al zijn aspecten en op woensdag kan je van 10.30 tot 14 uur de bandenspanning van je wagen laten testen aan de sporthal. Banden op juiste spanning zijn beter voor je geldbeugel én voor het milieu.

In gilo Oosterzele   Repair caf é

Het Repair Caf é van Oosterzele is terecht een klassieker tijdens de Oosterzeelse milieuweek. Een enthousiaste groep fiksers stelt al voor de 5de keer zijn talenten ter beschikking van de bezoekers. Wie iets in huis heeft dat een defect heeft, kan er mee langskomen op het repair caf é en tijdens het wachten genieten van een tas koffie met panne koek of iets sterkers.

JM