Reuzen heersen op het Munteplein


Munt. Zondag was het de 17 de Reuzenmeifeest op het munteplein en opendeur steinerschool. Rond het gebeuren is er heel wat randanimatie.

Munte heeft nogal wat reuzen en die komen nog eens allemaal op hun paasbest naar buiten.

Merelbeke werd dan ook uitgeroepen tot reusvriendelijke gemeente en de reuzen kregen als 3de gemeente hun welverdiende oorkonde. De rommelmarkt werd muzikaal opgeluisterd door accordeonist Bert. Op het munteplein werd door de leerlingen van de Landelijke Steinerschool gedanst rond de reuzen en werd ook rond de meiboom gedanst volgens traditie.

In de oude pastorij kom je nog de tentoonstelling gaan bekijken “ vanaf  1977 noemden wij allemaal Merelbekenaren met als blikvanger een min maquette van groot Merelbeke gemaakt door Roger Van Steenberge.

De Landelijke Steinerschool vierde haar 10de verjaardag en nam afscheid van directrice.