Ninove herdenkt 100 jaar Wapenstilstand

Ninove herdenkt 100 jaar Wapenstilstand

Ninove herdenkt 100 jaar Wapenstilstand

De traditionele herdenkingsplechtigheid van 11 november 2018 ging dit jaar opnieuw door in Appelterre-Eichem voor alle afdelingen van de vaderlandslievende verenigingen van Groot-Ninove.

De plaatselijke Strijdersbond voor de Vrede, de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, de stedelijke basisschool “De Oogappel” en het stadsbestuur bundelden de krachten samen voor de organisatie en het welslagen van deze dag.

Het programma zag er als volgt uit

De dag begon om 9 uur met een plechtige herdenkingsmis in de Sint-Gertrudiskerk met opluistering door de “Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia” en zangkoor van Appelterre-Eichem voor de oorlogsslachtoffers en de overleden leden van de organisaties.

Na de plechtige eucharistieviering had men de naamafroeping en huldiging van de oorlogsslachtoffers aan het gedenkmonument op het kerkplein, met een mede-eerbetoon door de schoolgaande jeugd. Er werd tevens een vredesboom ingehuldigd door de huidige burgemeester Tania De Jonge en Ere-burgemeester van Appelterre-Eichem, Hilaire Torrekens.

Nadien ging het richting kerkhof, onder begeleiding van de  Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, om hulde te brengen aan het monument verongelukte kinderen. Na afloop van de activiteiten was iedereen welkom op de receptie in de parochiezaal “Pax”. De leerlingen van de stedelijk basisschool “De Oogappel” stelden hun werkstuk over de vrede voor.