Laatste Brakelse gemeenteraad van de legislatuur ( 2013 -2018)

Gisteren had de laatste Brakelse gemeenteraad plaats van deze legislatuur. Bij deze gelegenheid werd er afscheid genomen van een 10-tal leden van de gemeenteraad van de verschillende politieke fracties.
Titulair burgemeester Alexander De Croo gaf toelichting over deze leden. Stephan Van den Berghe (CD&V) was verontschuldigd.
Alexander De Croo: “
Beste collega’s

Dit was de allerlaatste raad van deze legislatuur.

Zoals in wellicht honderden andere besturen nemen wij vandaag afscheid van enkele mensen, in ons geval gaat het over 10 collega’s.

Ik had dan ook graag willen vragen aan Marcel Van Snick, No ël Morreels, Lieven Bauwens, Peter Bauters, Mirella Limpens, Pascal Machtelinckx, Marie-Jeanne De Temmerman, Leen De Langhe, Stephan Van den Berghe en Kristof De Ruyck om te komen zetelen in de stoelen in ons midden.

Collega’s,

Graag had u ik kort onderstaande woorden van lof namens ons allen en bij uitbreiding de bevolking van Brakel willen richten.

Ik heb hierbij jullie politieke anci ënniteiten als volgorde gebruikt en dit startend bij de jongsten.

10 Kristof De Ruyck

Een klein anderhalf jaar geleden trad Kristof De Ruyck toe tot deze vergadering; dit na het ontslag van raadslid Yirka Beeckman.
Na jarenlang samen met Jan Haegeman en Lieven Bauwens aan de weg te hebben getimmerd — wat hem niet vreemd is — waren de verkiezingen van 2012 een hoogtepunt. Drie vertegenwoordigers in de gemeenteraad en Kristof zetelde in de OCMW-raad. Ik twijfel er niet aan dat zijn overtuiging overeind blijft en dat hij actief blijft in Brakel.

9 Stephan Van Den Berghe (2016)

Stephan Van Den Berghe vervoegde ons op dezelfde gemeenteraad als Leen De Langhe en dit in de plaats van Christine D’Haeyer — De Groote.
Als bedrijfsleider vele jaren wereldwijd actief trad hij echter vooral in de publieke arena via Olsa.
Naast zijn kinderen en kleinkinderen is Olsa wellicht de liefde van zijn leven. De resultaten hiervan mogen dan ook gezien worden. Nog vele decennia zullen jongeren gebruik kunnen maken van een prachtige infrastructuur aan de Parkweg. Een initiatief dankzij de onbaatzuchtige inzet van velen, maar zoals we allen weten zijn er in ieder project maar een beperkt aantal “trekkers”.
Stephan, jij mag gerust de trekker van Olsa zoals we dit nu kennen worden genoemd. Het is wellicht nog wat te vroeg om erevoorzitter te worden, in afwachting hiervan blijft “de Prezi” op post

8 Leen De Langhe (2016)

Leen De Langhe trad deze arena binnen in januari 2016 en dit in opvolging van Fernand De Tant. Zowaar geen kleine schoenen om te vullen.
De periode van anderhalf jaar is vrij kort om zich te “settelen” in een raad en zijn draai te vinden. Tussen het mannelijk politiek geweld waren de tussenkomsten van Leen onderbouwd en beheerst.
Naast haar professionele en politieke activiteiten is Leen ook actief in Jong Markant Brakel; een engagement dat zij wellicht ook de volgende jaren blijft invullen.

7 Marie-Jeanne De Temmerman
Onze blauwe oma Marie-Jeanne De Temmerman verving in de legislatuur 2006-2012 Els Haelterman, die zelf op haar beurt Dani ël De Vuyst was opgevolgd. In 2013 bleef zij raadslid door het ontslag van raadslid Marin Devalck; die het mandaat van OCMW-voorzitter opnam.
Ik weet dat bij Marie-Jeanne een diepe politieke overtuiging aanwezig is; reeds op jonge leeftijd zakte zij – wellicht ergens eind jaren 60 of begin jaren zeventig — af naar het bal van mijn vader te Michelbeke.
Begin jaren 2000 was er een generatiewissel te Elst-Zegelsem. Monumenten zoals Frans van den Broucke en Roger UIttenhove — zonder hierbij Yvonne en Jeanine en anderen te vergeten —gaven de fakkel door aan Stefaan Devleeschouwer, Sabine Hoeckman en Marie-Jeanne De Temmerman.
In onze partij werd wel eens gesproken van de “Bende van Elst-Zegelsem”, wellicht vanuit een tikje onbegrip voor het jarenlange succes van deze liberale onderafdeling.
De “tweede bende van Elst blijft” met hierin ook Marie-Jeanne blijft ook tot op heden een successtory die velen mag inspireren.

6 Pascal Machtelinckx (2006)

Pascal zijn engagement startte in deze raad in 2007. Zijn “blauwe roots” liggen echter decennia geworteld in Michelbeke en dit ook via zijn vader Ghislain.
Pascal was een verkozenen met het hart bij iedereen die hem sprak. Vanuit deze benadering trok ik Pascal dan ook enkele jaren geleden aan om op mijn kabinet actief te worden.
Pascal, in iedere familie vallen wel eens woorden en ook politieke families zijn hier geen uitzondering op.
Laat ons echter vooral de ontelbaar vele mooie momenten blijven herinneren en misschien staat “den blauwen TGV” binnen zes jaar opnieuw onder volle stoom?

5 Mirella Limpens (2000)
Samen met Hedwin De Clercq werd Mirella in 2000 namens de Sp.a verkozen.
Vandaag is het “werkwoord” netwerken gemeengoed. Wie de achtergrond van vele verkozenen zou in kaart brengen, zal wellicht vaststellen dat elke van hen of ons ook een lokaal netwerk heeft. Dat sommigen dan verkozen raden en anderen niet, kan vanuit deze achtergrond mee verklaard worden.
Zo ook voor Mirella, die jarenlang actief was als vakbondsafgevaardigde bij Belgacom en de RTT.
Namens haar fractie zetelde zij vaak in samenwerkingsverbanden wat ook haar horizon moet verruimd hebben.
Ook de dieren in nood liggen haar nauw aan het hart.
Mirella, het was fijn met je samen te werken.

4 Peter Bauters (1994)
Peter Bauters vervoegde in hetzelfde jaar als zijn dorpsgenote Sabine Hoeckman de gemeenteraad. Samen zetelden zij de eerste zes jaar samen in de meerderheid en waakten in het bijzonder over en voor Elst. Vele jaren is Peter actief geweest in tal van verenigingen en In het opstarten van het IBO nam Peter ook engagement.
Het is niet evident om als raadslid verkozen te worden en te blijven, laat staan een onafgebroken verhaar van bijna 25 jaar.
Peter, proficiat hiermee en nog veel succes en geluk voor jezelf en je familie.

3 Lieven Bauwens (1977)
Dr. Bauwens vervoegde deze raad voor de eerste maal in 1977 en dit tot 2000 voor de Volksunie. Bijna 25 jaar vormde hij een éénmansfractie die op kritische, licht ironische, maar constructieve wijze zijn tussenkomsten in de gemeenteraad opbouwde. Na een onderbreking kwam hij in 2012 opnieuw in deze raad zetelen.
Als wellicht één van de meest succesvolle huisartsen van Brakel stond Lieven midden zijn pati ënten en kiezers.
Lieven zijn lokale politie bril ging ook in het lokale culturele weefsel. Naar ik begrijp was hij in 1964 mee betrokken bij de oprichting van de Vrije Kunstkring en dit met ook o.a. Baudewijn Thijs. In welke omstandigheden hij zijn echtgenote Lutgarde Thijs heeft leren kennen valt met het voorgaande in het achterhoofd wellicht een stuk eenvoudiger te verklaren.
Samen met wijlen dr. Van Ongevalle en Ludwig De Temmerman mogen zij de geestelijke vaders genoemd worden van het herontdekken van dr. De Drijvere of Triverius. Brakel is rijker geworden met de Orde van Triverius, de Triveriusstoet of het evenement en het museum in de kapel in de Kasteelstraat.

2 Noel Morreels (1977)

No ël Morreels werd voor de eerste maal verkozen in 1976 en zetelt sedertdien onafgebroken in de gemeenteraad. Na twee legislaturen oppositie voeren werd hij in 1989 schepen onder burgemeester Tortelboom en een tweede maal onder burgemeester De Groote en dit tot in 2000.
Vanuit zijn professionele achtergrond bij het ACV in combinatie met zijn sportieve interesses gaf hij invulling aan zijn schepenmandaten. De interscholencross is een idee van No ël, zoals de jarenlange reeks van “Spel zonder grenzen” met tientallen sportclubs op het recreatiedomein, zonder de bouw van de gemeentelijke sporthal te vergeten.
Zoals bij anderen in deze raad, kruipt ook het bloed waar het niet gaan kan. Het moet dan ook een warm gevoel geven om tegelijkertijd afscheid te kunnen nemen van dit engagement, maar dit symbolisch te kunnen doorgeven aan zijn zoon Bart. Er is mij verteld dat No ël één van de weinigen was die indertijd voor zijn verkiezing tot raadslid de gemeenteraad kwam bijwonen, misschien zien we Nöel ook in de toekomst nog afzakken naar de raadzaal?

1. Marcel Van Snick (1976)
“Zilveren” schepen Marcel Van Snick werd in 1970 in Everbeek-beneden verkozen en maakte samen met vele ander kandidaten de sprong naar de fusiegemeente Brakel in 1976. Hij is ondertussen de laatste onder ons die reeds in 1976 werd verkozen.
Meerdere malen schepen en dit in diverse domeinen, zal Marcel misschien nog het meest de lokale geschiedenisboeken ingaan als de organisator met zijn man Pros Broeckaert — die ons enkele jaren geleden verlaten heeft — van grootse feesten en evenementen. Tweelingenparades, reuzencavalcades en laat ons niet vergeten het voor het eerste organiseren van een carnaval te Brakel namen Marcel met zijn ploeg onder de vlag van het Mik en Pros-comit é voor hun rekening.
Zijn opleiding in de Letteren en Wijsbeheerte heeft het aangeboren talent van Marcel alleen maar aangescherpt; memorabel zijn vele van zijn teksten — in het bijzonder deze die dan ongeveer zesjaarlijks in aanloop naar verkiezingen verschenen — en zijn speeches die hij gaf voor wellichten duizenden gehuwden en jubilarissen en verenigingen die ontvangen werden op het gemeentehuis.
Opvallend is ook het feit dat Marcel gedurende zijn ganse lokale politieke loopbaan de enige vertegenwoordiger is geweest van de dubbelgemeente Everbeek. Blijkbaar voetsporen om moeilijk in te treden; gezien bij de laatste lokale verkiezing geen enkele kandidaat uit Everbeek werd verkozen…”

Marcel Van Snick gaf een uitvoerig discours van zijn carrière. No ël Morreels en Lieven Bauwens gaven eveneens een kort wederwoord.
De 10 raadsleden kregen bij deze gelegenheid allemaal een geschenk dat werd aangeboden door de gemeente Brakel.

X