Zwalmse installatievergadering start met het nodige spektakel (legislatuur 2019 – 2024)

 

De Zwalmse installatievergadering was nog maar net gestart en Johan de Bleecker van de Open Vld nam direct het woord. Hij had het in zijn betoog over een zwarte dag voor de Zwalmse democratie. Zijn titel was: “Zwalm wordt bestuurd door een mesthoopcoalitie.”

Hij hakte in op de behaalde voorkeurstemmen van de nieuwe burgemeester maar Bruno Tuybens liet dit niet begaan. Het werd rumoerig en het geroezemoes liet   de boodschap totaal verloren   gaan in een eivolle raadszaal waar geen plaats meer vrij was tussen het talrijk opgekomen publiek.
Tuybens vroeg aan de uittredende gemeenteraadsvoorzitter Werner Baudewijn om tussen te komen maar de   voorzitter(Open Vld)   liet nog even begaan. Uiteindelijk vroeg de gemeenteraadsvoorzitter om af te ronden wat uiteindelijk dan ook gebeurde. Volgens Tuybens die zes jaar geleden een ‘blauwtje’ opliep toen hij het woord nam tijdens de installatievergadering kan dit niet want het ging hier om een niet geagendeerd punt (tegen het huishoudelijk reglement). Het zit blijkbaar bij de Open Vld nog diep na alles wat er is mis gegaan op 14 oktober. (daarover hieronder meer)

Foto’s tussenkomst Johan De Bleecker

Men kon eindelijk van start gaan met de installatievergadering waarbij de gemeenteraadsleden de eed kwamen afleggen in de handen van uittredend gemeenteraadsvoorzitter Werner Baudewijn.

Foto’s eedaflegging

Dit was het laatste wapenfeit van de uittredende voorzitter en Tom Aelbrecht werd aangeduid als de nieuwe gemeenteraadsvoorzitter. Hij wil een voorzitter zijn van alle raadsleden en hij bedankte Werner Baudewijn voor zijn bewezen diensten de laatste 6 jaar.

Foto’s : nieuwe voorzitter van de gemeenteraad Tom Aelbrecht vervangt Werner Baudewijn

De schepenen kwamen nu de eed afleggen in de handen van burgemeester Eric Devriendt. De nieuwe Zwalmse schepenen zijn: Patrick Moreels, Peter Van Den Haute en Francia Neirinck. Bruno Tuybens is de toegevoegde schepen.
Tijdens de eerste periode van drie jaar zal de ploeg als burgemeester geleid worden door Eric De Vriendt (CD&V+), waarna hij afscheid neemt van de lokale politiek. Eric zal bovendien in die periode de bevoegdheid van openbare werken voor zijn rekening nemen.
De tweede periode van drie jaar wordt Bruno Tuybens (voorZwalm) opnieuw burgemeester. Gedurende de eerste periode van drie jaar neemt Bruno als toegevoegd schepen het ambt op zich van voorzitter van het bijzonder comit é voor de sociale dienst. Bovendien zal hij bevoegd worden voor financi ën en het lokale economiebeleid.
Patrick Moreels (voorZwalm) is als schepen van mobiliteit en verkeersveiligheid, onder meer verantwoordelijk voor investeringen in de fietsinfrastructuur, snelheidsbeperkende maatregelen en trage wegen. Hij zal tevens de bevoegdheid van senioren- en jeugdbeleid voor zijn rekening nemen.
Peter Van Den Haute (N-VA) is schepen van erfgoed en patrimonium, toerisme, externe communicatie, cultuur en sport. Bovendien neemt Peter de bevoegdheid van openbare werken over van Eric na drie jaar beleidsperiode.
Francia Neirinck (voorZwalm) is schepen van leefmilieubeleid en ruimtelijke ordening. Zij zal de coördinerende rol op zich nemen voor de uitvoering van het Klimaatplan, waartoe de gemeente zich regionaal heeft verbonden.
Als opvolger van Eric De Vriendt, zal Bernhard Ardaen (Barbara Flamand   ziet er vanaf om priv é-redenen) (CD&V+) als toegevoegd schepen de functie van voorzitter van het bijzonder comit é voor de sociale dienst uitoefenen tijdens de tweede periode van drie jaar.

Bernhard Ardaen zetelt de eerste drie jaar als lid in het bijzonder comit é om de nodige ervaring op te doen.

Foto’s eedaflegging van de schepenen

De gemeenteraad bestaat uit volgende samenstelling: Open Vld -9, VoorZwalm -7, N-VA -2 en CD&V+ -1 mandaat.
Voor Open Vld zetelen : Johan De Bleecker, Mario Baert, Guido De Temmerman, Angèlique De Clercq, Johan Duprez, Matthijs Verschraegen, Jozef Van Den Bulcke, Pascal Adriaens, Werner Baudewijn.
VoorZwalm bestaat uit: Bruno Tuybens, Patrick Moreels, Francia Neirinck, Tom Aelbrecht, Emmy Herregodts, Sabine Meerschaut en Anke Thuy.

N-VA wordt samengesteld door Peter Van Den Haute en Louis Ide.
CD&V Plus is met Eric De Vriendt.

Foto’s gemeenteraad Zwalm

Vervolgens mochten de leden van het bijzonder comit é voor de sociale dienst de eed komen afleggen.

Foto’s leden bijzonder comit é

 

Foto’s :Alle Zwalmse mandatarissen en de fracties

Foto’s Het schepencollege en het publiek

WAT VOORAFGING — een reconstructie van 14 oktober (Herman Callebaut)
Installatie gemeenteraad Zwalm. Wie vertelt de waarheid?
Op 7 januari 2019 werd de gemeenteraad van Zwalm officieel aangesteld.
Of de fakkel van burgemeester gemakkelijk zou worden doorgegeven was de vraag die op ieders lippen rustte. Bedrog, tomeloze ambitie, jaloezie, coup de th éatre en dergelijke woorden werden meer dan veelvuldig opgediend.
Iedereen heeft blijkbaar een eigen versie van de feiten over hoe de nieuwe coalitie tot stand is gekomen. Bedrog door de ene, of overmoed bij de andere? Dom roept er hier en daar iemand.
Komt er nu eindelijk licht aan het eind van de tunnel of blijft iedereen op zijn standpunt en moeten we geanimeerde gemeenteraden verwachten in de landelijke gemeente?
Eventjes de feiten op een rijtje: Zwalm werd de laatste 6 jaar (van 2012 tot 2018) bestuurd door een coalitie Open VLD – CD&V plus.
De verkiezingen dienden zich spannend aan. Open VLD zocht immers een nieuwe kopman, nadat burgemeester Karen De Colfmacker besloot zich geen kandidaat te stellen voor een nieuw mandaat. Die aderlating werd opgevuld door Johan De Bleecker, tweede schepen en bevoegd onder andere voor openbare werken. Konden ze op die manier VoorZwalm afhouden in de verkiezingen? Incasseerden ze zo niet te veel verlies? Was het nog mogelijk de coalitie in stand te houden?
Uiteindelijk bleven na de verkiezingen de uitslagen verrassend gelijklopend met die van 2012. Een licht verlies voor Open VLD en een zwaarder voor CD&V plus, ook door een onvolledige lijst. In elk geval, CD&V plus verliest één zetel die naar VoorZwalm gaat.

De zetelverdeling is uiteindelijk als volgt :
Open VLD 9
NVA 2
CD&V plus 1
VoorZwalm 7
Voila, de coalitie kan verdergezet worden, beide partijen maken zich op voor de grote paringsdans.
Dat ze elkaar zouden bellen werd reeds lang vastgelegd. En die telefoon komt, om 19u35 belt Johan De Bleecker naar Bernhard Ardaen en zegt “we zijn overeengekomen om elkaar te spreken. Dat is bij deze gebeurd”. Bernhard Ardaen vraagt hem waar en wanneer ze kunnen afspreken maar krijgt geen antwoord op zijn vraag. “Iemand anders zal je wel terugbellen” voegt De Bleecker er nog aan toe. En dat gebeurt rond 20u46 door Johan Duprez, die meedeelt dat Johan De Bleecker in de AVS-studios zit en voorlopig geen tijd heeft.
Weer wordt de vraag gesteld waar en wanneer ze elkaar kunnen ontmoeten, maar opnieuw wordt Ardaen het bos ingestuurd.
Om 22u34 nog een gesprek van 11 seconden. Ditmaal belt Ardaen naar Duprez met de vraag : “Hoe zit het? Waar en wanneer spreken we af?”, waarop Duprez antwoordt: “Ik weet het niet, ik bel terug”.
Aangezien het natuurlijk de dag van de verkiezingen is, waarop meestal de coalities worden gesmeed, kan Ardaen het uitstelgedrag van Open VLD weinig op prijs stellen. Meer nog, hij besluit zelf niet af te wachten gezien de besluiteloosheid van Open VLD. Ook bestaat de vrees dat deze buiten de lijntjes kleurt en gesprekken voert met andere partijen.
En dan stort hij zich als een valk op een prooi. Hij neemt het initiatief om Louis Ide (NVA) te contacteren. Alles komt in een stroomversnelling. Reeds om 23u24 stuurt Louis Ide een bericht aan Ardaen: “Peter en ik zijn onderweg”. CD&V en NVA klikken zich aan elkaar en de rest is geschiedenis. Bij het ochtendgloren zijn er voldoende waarborgen met VoorZwalm om een nieuwe coalitie op de been te brengen.
Heeft Bernhard Ardaen eigenhandig een tjeventruc toegepast om een andere coalitie op been te brengen, als zodanig de verderzetting van de vorige coalitie onderuithalend?
Frustratie uiteraard bij Open VLD, maar de vraag moet gesteld worden, aan wie ligt dat? Uit de “Twiet”, de partijfolder van Open VLD die Johan Duprez in december rondstuurt naar alle bewoners van Zwalm, is het duidelijk: niet aan Open VLD! De woorden die gebruikt worden zijn niet mis, te beginnen met de titel: de coalitie van de schande. Open VLD schiet met grove lading naar Eric De Vriendt, die met 272 stemmen burgemeester zal worden voor de eerste drie jaar van de legislatuur.
Wellicht helpt het dat een partij zich eerst verzekert van de nodige handtekeningen, vooraleer zich op de dansvloer te begeven. Politiek is nu eenmaal een harde stiel en veel emotie kan daar niet in terecht. De kiezers hebben een meerderheid met de nieuwe coalitie en bedrog heeft daar weinig mee te zien. Slimmigheid wellicht meer.
Wat we nog meer hebben kunnen leren uit de nieuwe gemeenteraad is dat Bernhard Ardaen als niet verkozene de eerste drie jaar lid wordt van het Bijzonder Comit é Sociale Dienst, samen met vijf andere niet rechtstreeks verkozenen. De laatste drie jaar zou hij voorzitter én schepen worden van Sociale zaken, namelijk op het moment dat Bruno Tuybens burgemeester wordt ter vervanging van Eric De Vriendt. Een nieuwigheid met andere woorden voor Zwalm en ongebruikelijk, maar niet onwettig.
Maar wie is Bernhard Ardaen nu precies? In Zwalm zo goed als onbekend, maar daarom zeker geen onbelangrijk figuur, integendeel. Hij heeft reeds meerdere politieke watertjes doorzwommen. Bernhard is een rasbankier die het schopte tot de hoogste kringen van Dexia. Dit werd zijn levenswerk. Oorspronkelijk uit Oudenaarde waar zijn moeder gedurende 12 jaar voor de toenmalige CVP in de gemeenteraad zetelde en die hij in 1994 opvolgde.
Hij studeerde rechten in Kortrijk/Leuven, handelswetenschappen in Brussel en verzekeringen in Louvain La Neuve. Hij werkte zo’n 20 jaar voor BAC, Artesia en Dexia, waarna hij geroepen werd om de opkuis van Fortis mee te helpen in goede banen te leiden. Het bracht hem in contact met de hoogste politieke kringen van Belgi ë.
Die ervaring met de bankwereld en Fortisgate hielp hem om daarover een boek te schrijven: Tijdbom Dexia: the inside story. Met andere woorden, een beslagen iemand die Zwalm wel een eindje op weg kan helpen in deze roerige jaren. Ook zijn visie op het hedendaagse wonen mogen gehoord worden. Benieuwd of daar iets van in huis kan komen.
Hij hoopt in elk geval op een stabiel en werkbaar gemeentebestuur die er voor alle burgers is.
En dat het mag gedaan zijn met de vele aanvallen op de persoon van Eric De Vriendt die het zo goed voor heeft met Zwalm en dat hij zijn mandaat ten volle zal gebruiken om de bewoners erop vooruit te helpen.
Dat moest Bernhard nog even van het hart net voor het eind van ons gesprek in de Horebeekse boekhandel. En dat een trage ademhaling kan bijdragen aan het terugvinden van de nodige rust.