Brakelse gemeenteraad hield zijn installatievergadering

Als één van de laatste in Belgi ë werd vrijdagavond de nieuwe gemeenteraad samengesteld. ( uitstel door verkiezingsklacht)

Tevens legde de schepenen hun eed af. Het bijzonder comit é voor de Sociale Dienst werd eveneens samengesteld. Stefaan De Vleeschouwer is terug burgemeester na een onderbreking van 8 maanden. Toen was hij evenwel waarnemend burgemeester en nu is dit titulair burgemeester.

Foto’s : de eedaflegging van de gemeenteraadsleden

De gemeenteraadsleden dienden hun eed af te leggen in de handen van uittredend titulair burgemeester   en voorzitter van de gemeenteraad Alexander De Croo.
De gemeenteraad bestaat uit 23 leden: Open Vld met Karen Vekeman, Amber Coppens, Delphine Bogaert, Wesley Roos, Sabine Hoeckman, Stefaan Devleeschouwer, Alexander De Croo, Marleen Gyselinck, Peter Vanderstuyf, Marijn Devalck, Andr é Flamand, Johnny Roos, Marcel Saeytijdt, Marc De Pessemier, Sabine Burens.
CD&V: Bart Morreels, Kris Wattez en Lien Braeckman.
SP.a : Hedwin de Clercq, Franky Bogaert en Johan Thomas.
N-VA : Jan Haegeman.
Vlaams Belang : Veronique Lenvain.

Foto’s gemeenteraad

Het schepencollege:
Vervolgens werd de voorzitter van de gemeenteraad aangesteld. Alexander De Croo volgt zich zelf op. Burgemeester is Stefaan Devleeschouwer. De bevoegdheden van Stefaan zijn: veiligheid, personeelsbeleid, communicatie, dierenwelzijn, ontwikkelingssamenwerking. 1e schepen Alexander De Croo: is verhinderd als vice-premier en wordt vervangen door Marc De Pessemier. Schepen Marleen Gyselinck: burgerlijke stand, senioren, gelijke kansen;Schepen Peter Vanderstuyf: omgeving (milieu, ruimtelijke ordening), financi ën, huisvesting, landbouw, middenstand. Schepen Sabine Hoeckman: openbare werken, mobiliteit, kerkhoven;Voorzitter Bijzonder Comit é voor de Sociale Dienst en schepen Marijn Devalck: sociale zaken, cultuur, feestelijkheden. Schepen Marc De Pessemier: jeugd, sport, toerisme, onderwijs, digitalisering.

Foto’s schepenen

Het bijzonder comit é voor de sociale dienst zal worden geleid door Marijn Devalck als toegevoegde schepen.
De leden zijn Franky Bogaert (SP.a)
Nancy De Geeter, Anja Van Den Borre en Tom De Geyter, Jolanne Cabo ( Open Vld)
Andr é Soetens (CD&V)

Foto’s leden bijzonder comit é

Politieraad
Volgende raadsleden worden lid van de politieraad; Open vld: Delphine Bogaert, Flamand Andr é, Roos Wesley, Saeytijdt Marcel, Vekeman Karen.
CD&V: Bart Morreels en Kris Wattez.
SP.a : Johan Thomas.
Volgens Johan Thomas haalt de oppositie hier één zetel meer binnen dan eigenlijk voorzien.

Toon gezet door de oppositie: Hedwin de Clercq (SP.a)   kijkt tevreden terug op 18 jaar mee in de meerderheid te hebben gezeteld. Wij hebben soms zaken goedgekeurd tegen onze zin. Nu is het tijd voor de oppositie en ik zou al met een drietal zaken moeten naar boven komen. “ Ik heb het over de gang van zaken in rusthuis Najaarszon waar van alles en nog wat kan gebeuren en waar we zeker op zullen terugkomen. Tevens zal ik in de toekomst alles grondig bespreken met de andere oppositiepartijen. De andere twee punten zullen later ter orde komen in de eerste echte gemeenteraad eind januari.” Dat beloofde Declercq alvast. Tenslotte voegde hij er aan toe: “Zoals een meerderheid uit een coalitie kan bestaan zo kunnen ook oppositiepartijen samenwerken. En dat zullen wij ook doen.”

Jan Haegeman (N-VA) feliciteerde de meerderheid maar heeft de vaste intentie om samen met de meerderheid en met de andere oppositiepartijen zorg te dragen voor onze gemeente en haar inwoners. “Ik heb bovendien gelezen hoe onze burgemeester alle Brakelaars wil omarmen. Ik ben al blij dat hij niet iedereen perse wil kussen want dat kan niet bijzonder gezond zijn.”
Bij Bart Morreels hoorde we een zelfde geluid maar hij zei wel dat de CD&V kritisch alles zal opvolgen.

Bart Morreels: “Graag hadden wij vanuit onze CD&V fractie hetvolgende geponeerd voor de gemeenteraden van de komende legislatuur:

1/Vooreerst zijn we verheugd dat de voorzitter sinds de uitslag van de vorige verkiezingen meer de bevoegde schepen/burgemeester aan het woord laat om vragen vanuit de oppositie te beantwoorden.
Zo kunnen wij als oppositie tenminste vaststellen of de bevoegde schepen/burgemeester weldegelijk ten gronde op de hoogte is van de materie waar de vraag over gesteld wordt.
Het lijkt ons immers maar evident dat hij of zij, zijn of haar dossiers onder de knie heeft. De wereld wordt complexer, de wetgeving stringenter, de dossiers worden ingewikkelder. Er wordt door de bevolking verwacht dat de nodige skills bij de bestuurders aanwezig zijn om die complexiteit te doorgronden.
2/Alsook hadden wij in het kader van openbaarheid van bestuur graag gewenst dat er meer beslissingen door het college eerst werden afgetoetst bij de oppositie; dit zou immers vele zinloze discussies vermijden en vooral veel verduidelijken.
Ik geef daarbij graag maar een voorbeeld: de verkeersdrempel aan de BIB
3/ De gemeenteraad is het belangrijkste beslissingsorgaan in onze gemeente. De beslissingen die in deze raad genomen worden, moeten onverwijld uitgevoerd worden.”

Voor Veronique Lenvain ( Vlaams Belang) zal veiligheid en leefbaarheid een topprioriteit worden in Brakel.
In een reactie hierop was het niet burgemeester Stefaan Devleeschouwer maar voorzitter van de gemeenteraad Alexander De Croo die zei dat het er goed uitziet voor de volgende gemeenteraden waar er ongetwijfeld meer debatten aan bod kunnen komen.
Voor de regionale pers wordt het zeker interessanter nu er niet minder dan vier oppositiepartijen zijn.

Foto’s Oppositie met reacties:

Marijn Devalck
In de wandelgangen liet de laatste OCMW-voorzitter Marijn Devalck zich het volgende ontvallen:
Marijn : “ Ik was OCMW — Voorzitter en Schepen van Cultuur tijdens de voorbije legislatuur en was hierdoor de laatste OCMW-Voorzitter uit de Brakelse geschiedenis. Inderdaad, het mandaat is uitdovend. Doch ik blijf Schepen van Sociale Zaken en Voorzitter van het Bijzonder Comit é Sociale Dienst. Daarnaast blijf ik ook Schepen van Cultuur. Er verandert dus zo goed als niets. Toch zal ik in de volgende legislatuur meer accenten kunnen leggen in mijn cultuurbeleid. De ondertussen vaak besproken ‘Zaal van Marijn’, een professionele Podiumzaal op maat van Brakel, moet prioriteit krijgen, nu de dorpskernvernieuwing met succes werd gerealiseerd. “Het zal geen elitaire Cultuurtempel worden, maar een laagdrempelig Sociaal Cultuurcentrum, waarin alle sociale klassen zich zullen ‘thuis voelen’, aldus mijn hartenwens.”

Foto Marijn Devalck

Foto’s het schepencollege , gemeenteraad, bijzonder comit é en publiek