Geslaagde 31ste Zomertocht van CSC Lierde vzw

Het nieuwe, in februari aangetreden, clubbestuur was uiterst tevreden met een opkomst van 1588 stappers.

Op zondag 7 juli 2019 organiseerde Club voor Sport en Cultuur Lierde voor de éénendertigste maal een zomertocht in hun mooie landelijke gemeente. De parcoursbouwers trokken ook ditmaal weer alle registers open om een parcours voor te schotelen om U tegen te zeggen.

Vroege vogels.

Om 6u stonden er al een tiental ‘die hard’ stappers aan de deur van OC De Lier van ongeduld te trampelen. Spijtig genoeg konden de organisatoren hen niet vroeger dan 6u30 laten starten. Daar de manuele inschrijvingen verleden jaar vervangen werden door elektronische scan diende men zich aan het vastgelegd startuur te houden.

Tegen 7u waren er echter al 333 stappers vertrokken, 532 tegen 8u en 727 tegen 9u.

 

Prachtige parcours.

Bij aankomst van de wandelaars hoorden we niets anders dan zeer positieve kritiek. De diverse parcours die de parcoursbouwers uitstippelden werden blijkbaar door iedereen gesmaakt. Men wandelde grotendeels over landelijke wegen en paadjes met enkele verrassende landschappen en prachtige stukjes natuur. Niet enkel het mooie landelijk Lierde kon de wandelaars bekoren doch ook de twee extra lussen doorheen Steenhuize.

Afsluiting van een succesvolle tocht

Tijdens het slotwoord dankte secretaris/penningmeester Wastyn Bert van harte de 1588 wandelaars, waaronder 447 stappers die niet bij een club waren aangesloten. Tevens dankte hij uit naam van de club ook het gemeentebestuur voor de logistieke steun. Maar een speciaal dankwoord ging toch naar de CSC-medewerkers en de gemeentewerklieden die instonden voor het maaien van de trage wegen op parcours.

Prijsuitreiking

Na deze dankbetuigingen verzocht hij de voorzitter van de Lierdese sportraad Kurt De Gelas en Schepen van Sport Antoine Van de Maele op het podium te komen om hem te assisteren bij de prijsuitreiking. De tien best vertegenwoordigde club mochten elk een bierpakket met de verschillende biertjes van de plaatselijke artisanale brouwerij, Gaudium uit Gemeldorp (Deftinge), in ontvangst nemen. Deze pakketten werden geschonken door Dhr. Kurt De Gelas, voorzitter van de Lierdese sportraad.

Dhr. De Gelas stelde summier de werking van deze sportraad voor. Hij dankte tevens CSC Lierde voor de goede samenwerking en het jaarlijks inrichting van drie verschillende wandeltochten.

Tien best vertegenwoordigde clubs

WSV Egmont Zottegem vzw met 209

Padstappers Geraardsbergen vzw met 173

Hanske de Krijger Oudenaarde vzw met 58

WSV Land van Rhode vzw met 40

De Heidetochten Kester-Gooik vzw met 37

Scheldestappers Zingem vzw met 32

De Natuurvrienden vzw met 31

Postiljon Wandelclub Merelbeke vzw met 30

Wandelclub De Marktrotters Herne vzw met 29

Burchtstappers Herzele vzw met 28

De inrichtende club CSC-Lierde vzw was aanwezig met 61 (32 stappers en 29 helpers)

 Succes aantal wandelaars

Van de twaalf WSVL wandeltochten op zondag 7-7-2019 had CSC Lierde het hoogste aantal deelnemers.

Er waren 1089 wandelaars van 78 verschillende clubs aangesloten bij WSVL (Wandelsport Vlaanderen vzw), 22 wandelaars van 8 verschillende clubs aangesloten bij FFMBP (F éd ération Francophone Belge de Marches Populaires)   en 1 aangesloten bij FLMP (F éd ération Luxembourgeoise de Marche Populaire).

De niet bij een club aangesloten stappers waren met 447, wat opmerkelijk meer was dan bij de vorige edities.

Er stonden 29 CSC-medewerkers paraat.

X