Samana Zwalm bestaat veertig jaar

Samana Zwalm bestaat 40 jaar (37 jaar Ziekenzorg CM en 3 jaar Samana),
een unieke verjaardag die men niet zomaar kon laten voorbijgaan.
Veertig jaar inzet van vrijwilligers!
Chronisch zieke mensen en hun mantelzorgers een ondersteunende hand aanreiken, vereenzaamde zorgbehoevende mensen uit hun isolement halen,
huisbezoeken waarnaar uitgekeken wordt, vormingen, samen op uitstap gaan,
samen feest vieren en nog veel meer … en dit reeds 40 jaar lang.
Ontmoeten en verbinden van zieke en gezonde mensen,
dat is wat Samana al heeft gedaan en zal blijven doen.
Reden genoeg om te feesten!

Vandaag had er een misviering plaats in de kerk van Munkzwalm die werd gevolgd door een receptie.

Burgemeester Eric De Vriendt had tijdens zijn toespraak niks dan woorden van lof voor de vrijwilligers.

Marc Van Huffel – directeur CM MVL en Veerle van Der Kelen (gewestvoorzitter) namen eveneens het woord.