Riviercontract voor stroomgebied van de Zwalmbeek werd ondertekend door Zottegem, Zwalm en Horebeke

Brakel doet niet mee aan dit riviercontract

Vandaag ondertekenden de provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm een charter voor het stroomgebied van de Zwalmbeek. De ondertekening had plaats in de Zwalmmolen in Munkzwalm.
Hiermee engageren ze zich om samen met alle betrokkenen maatregelen te zoeken die het overstromingsrisico verder verminderen. Daarbij hebben ze oog voor opportuniteiten die het watersysteem kan bieden voor mens, natuur, landschap, economie, landbouw, recreatie en onroerend erfgoed. De ondertekening is het formele startschot van een participatief traject dat zal leiden tot een riviercontract voor dit stroomgebied.
Veel rivieren in Vlaanderen zorgden in het verleden al voor overstromingen. Daarnaast zien we de laatste jaren ook meer periodes van waterschaarste. De kans op extreme situaties zal de komende jaren nog verder toenemen door de klimaatverandering.
Gedeputeerde Annemie Charlier, bevoegd voor ruimtelijke ordening: “ Ook het stroomgebied van de Zwalmstreek wordt regelmatig geconfronteerd met overstromingen. De laatste jaren is er al veel gebeurd om het overstromingsrisico te beperken. Toch groeit het besef dat actie op een bredere schaal nodig is. Daarom start nu een participatief traject waarin ook burgers, landbouwers, ondernemers en middenveldorganisaties mee kunnen nadenken en zoeken naar oplossingen voor wateroverlast.”
Het project is een initiatief van de provincie Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) in het kader van het Europese project STAR2Cs. Voor de Vlaamse Overheid ondertekenen naast de VMM ook het departement Landbouw en Visserij, het Agentschap Natuur en Bos, het bekkensecretariaat Bovenschelde.
Doe zelf de test
Samen met de ondertekening van het charter wordt een online test gelanceerd. Daarmee kunnen de inwoners van Brakel, Horebeke, Zottegem en Zwalm hun huidige overstromingskans opzoeken en zien hoe de kans stijgt door de klimaatverandering.
Bernard De Potter – administrateur – generaal van de VMM
“Uit de modelberekeningen van de Vlaamse Milieumaatschappij blijkt dat in het slechtste geval in de toekomst ongeveer 2500 adressen in het stroomgebied van de Zwalmbeek jaarlijks een kans van 1 op 10 hebben op overstromingen. Via de test kan iedereen voor zijn adres de huidige en toekomstige kans opzoeken.”
Op de website van het riviercontract voor de Zwalmbeek kan men meer te weten komen.
https://uwresultaat-zwalmbeek.riviercontract.be/
Samen kunnen we meer
Maatregelen en oplossingen moeten gedragen worden door burgers, bedrijven, verenigingen en andere betrokkenen. Iedereen kan zijn steentje bijdragen aan de oplossing. De test is de start van een jaar meedenken, voorstellen formuleren , discussiëren….
Vanaf 25 november 2019 wordt een digitaal ideeën- platform gelanceerd waarop iedereen voorstellen voor acties kan geven. Op 12 december 2019 wordt het eerste Zwalmbeek- forum georganiseerd.
Op het einde van het traject leggen alle betrokkenen hun engagementen vast in een riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmstreek.
De vertegenwoordigers van Horebeke lieten ons weten dat er zal gewerkt worden rond erosiebestrijding ( Rokegem – Kromstraat). In Zwalm wacht men de bevraging af om verdere maatregelen te ontwikkelen.
De vertegenwoordigers van Horebeke ( burgemeester Cynthia Browaeys en schepen Blommaert) , Zwalm ( burgemeester Eric De Vriendt en schepen Francia Neirinck) en Zottegem (schepen Leen Goossens ) ondertekenden het riviercontract.
Opvallend is dat een andere en belangrijke gemeente uit het Zwalmbekken ontbreekt. De gemeente Brakel kiest er voor niet deel te nemen aan dit project. ( meer uitleg van de schepen voor milieu Peter Vanderstuyf volgt later)

 

Zeen is a next generation WordPress theme. It’s powerful, beautifully designed and comes with everything you need to engage your visitors and increase conversions.

X