Merelbeke tekent bezwaar aan tegen plaatsing windturbine Zwijnaarde-Amcor

Het lokaal bestuur Merelbeke tekent bezwaar aan tegen de omgevingsvergunningsaanvraag voor het plaatsen van een windturbine op de site Amcor, aan de Ottergemsesteenweg-Zuid 801 in Gent.

De windturbine zou net naast de gemeentegrens geplaatst worden, waar een drukbevolkt deel van Merelbeke ligt. Momenteel loopt daarvoor een openbaar onderzoek van 30 april tot en met 29 mei.
In 2013 en 2014 werd het lokaal bestuur geconsulteerd bij de opmaak van het ‘Beleidskader Wind’ bij het provinciaal ruimtelijk structuurplan en het gevoerde planproces in het kader van het windlandschap ‘E40 van Aalter tot Aalst’. Toen liet het lokaal bestuur weten principieel voorstander te zijn van milieuvriendelijke en hernieuwbare energiebronnen, waaronder windturbines. De productie en het gebruik van niet fossiele brandstoffen zijn immers essentieel voor een significante verlaging van de CO2-uitstoot. Dat was wel op voorwaarde dat de gemeente zicht zou hebben op de voorgestelde en vermoedelijke impact die de windturbines kunnen of zullen hebben op mens en milieu aan de rand van de dichtbevolkte wijk Flora, de Scheldevallei en het Liedermeerspark.
“Ons lokaal bestuur werd tot op heden niet formeel geconsulteerd en gekend in de aanvraagprocedure voor de omgevingsvergunning”, vertelt schepen van Milieu en duurzaamheid Tim De Keukelaere. “Er werd ook niet om advies gevraagd. Dat maakt het moeilijk om een draagvlak te cre ëren, al zeker omdat de windturbines aan de grens van de gemeente worden geplaatst. Dat zal ongetwijfeld effect hebben op de omwonenden en de natuur in Merelbeke.” Het is evenmin duidelijk of er is tegemoetgekomen aan de bezorgdheden en bezwaren die werden geuit in de motie van 24 juni 2013.