VBS Sint-Katrien investeert in CO ²-meters en een gezond luchtklimaat

Recentelijk kocht Vrije Basisschool Sint-Katrien in Steenhuize voor elke klas een CO ²-meter aan. Daarmee kunnen ze in de toekomst nauwgezet de luchtkwaliteit in elk klaslokaal meten. Zo’n CO2-meter is een eenvoudig apparaat dat met een kleurcode de luchtkwaliteit aangeeft.

“Het toestel maakt ook een analyse”, vertelt directeur Maarten De Boe. “De meters die we aankochten gaan effectief data kunnen verzamelen. Zo kunnen we in de toekomst op een objectieve manier gepaste maatregelen nemen en onze infrastructuur aanpassen.”

“We moeten zorgen voor voldoende ventilatie”, zegt De Boe nog. “Als het toestel toch de kleur rood aangeeft, dan is het noodzakelijk om een extra raam of een deur open te zetten. Een CO ²-meter moet leerkrachten en leerlingen er dan ook bewust van maken wanneer er extra geventileerd moet worden om de lucht in de klas te verversen. Gebeurt dat niet, dan leidt de bedenkelijke binnenluchtkwaliteit onvermijdelijk tot sufheid, concentratieverlies en uiteindelijk ook mindere leerprestaties. Mooi meegenomen is dat dit onrechtstreeks ook bijdraagt aan de strijd tegen de verspreiding van het COVID-19-virus. Want door in de eerste plaats te weten wanneer het noodzakelijk wordt om een klaslokaal intensief te verluchten of letterlijk te ‘spoelen met verse lucht’, wordt ook het risico op verspreiding van minuscule virusdeeltjes in de binnenlucht tot een minimum beperkt… Uiteraard is het ook in niet-coronatijden belangrijk om te streven naar een gezond klasklimaat. “, besluit De Boe.

X