Nieuw dienstencentrum Oosterzele: “Administratie, politie en OCMW op één adres: Dorp 1

De Pariochiale Kring en een woning moeten wijken voor nieuw dienstencentrum

Op dit moment loopt het openbaar onderzoek voor de sloop van de Kring en het naastgelegen gebouw, palend aan het gemeentehuis van Oosterzele. Later komt daar een nieuwbouw met woongelegenheden en met ruimte voor een nieuw administratief centrum voor de gemeente. Solva zal dat project ontwikkelen en hiervoor wordt nu een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

Het lokaal bestuur kijkt al een tijdje uit maar een administratief centrum en keken ook naar de site VRV.

 

In 2019 en 2020 werd de piste om het administratief centrum te verhuizen van de VRV-site onderzocht. Aangezien deze her lokalisatie praktisch en financieel niet gunstig was, werd naar een andere locatie voor het administratief centrum gezocht. Aangezien de site van de Parochiale Kring het best aansluit bij het bestaande en het geklasseerde gemeentehuis aansluit, een connectie maakt met de gemeentelijke loods en uitbreidingsmogelijkheden heeft, wordt deze optie gekozen om het nieuwe administratief centrum te realiseren.

Het openbaar onderzoek voor de omgevingsvergunning is lopende. Ondertussen is de architect bezig met het opstellen van het lastenboek, zodat na het verkrijgen van de vergunning de procedure voor het aanstellen van een aannemer voor de sloopwerken opgestart kan worden. De sloopwerken zouden kunnen beginnen in het najaar 2021 en oplevering voorzien voorjaar 2025.

Zaal De Kring een iconische plaats https://www.nuus.be/2021/02/06/internationale-bands-golden-earring-en-the-sweet-traden-op-in-de-kring/