Vlaams minister Lydia Peeters bezoekt de Vlaamse Ardennen In gesprek met lokale besturen over mobiliteitsuitdagingen

Vandaag bracht Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters talrijke
werkbezoeken in Zuid-Oost-Vlaanderen en de Vlaamse Ardennen. Van Oosterzele en Herzele over
Brakel en Ronse: de minister bezocht verschillende gemeentes en besprak er samen met de lokale
besturen de mobiliteitsuitdagingen.
De Vlaamse Ardennen bestaat uit een heuvelachtig, uitgestrekt landschap en net als in andere regio’s
moeten er ook hier mobiliteitsuitdagingen worden aangepakt.
Oosterzele en Herzele
Starten deed de minister in Oosterzele en Herzele waar de drukke N42 heringericht wordt. De N42 is
een belangrijke verbindingsweg tussen de verschillende gemeenten in de regio en is belangrijk voor de
ontsluiting naar de E40. Helaas is de N42 geen veilige weg. De eerste stopplaats van minister
Peeters (N42 x Gijzenzelestraat) toonde onmiddellijk de noodzaak van de heraanleg: een dodenweg
met 2×1 rijstroken, aanliggende fietspaden en een niet lichtengeregeld kruispunt. “Op deze locatie waar
de toekomstige carpoolparking voor 170 wagens en een fietsenstalling komt, wordt ook het multimodale
karakter van het project benadrukt”, zegt minister Peeters. De N42 zal er in een tunnel
lopen met daarboven een rotonde. Het verkeer vanuit deelgemeente Gijzenzele zal daar de N42 kunnen
oprijden. Vanuit de wijk ‘Anker’ is de rotonde alleen toegankelijk voor de Lijnbus en
landbouwverkeer.” De tweede stopplaats in Sint-Lievens-Esse toonde dan weer de grote noodzaak aan
veilige fietspaden.

Brakel

In Brakel bezocht minister Peeters het rondpunt van de N8 met de N48. Het bezoek kadert in de werken
die gepland zijn voor de N48. De focus van de werken zal liggen op: het aanleggen van veilige fietspaden
op de rotonde en langs de N48, het vernieuwen van de rijweg en het aanleggen van een volledig nieuw
gescheiden rioleringsstelsel met verschillende bufferbekkens. Er is een totale investering voorzien
van meer dan 13 miljoen euro. Minister Peeters investeert hierin maar liefst 8 miljoen euro.
15 mei 2021
Ronse
Daarna trok de minister naar Ronse. De afgelopen maanden werd met Rond Ronse druk gezocht naar
een oplossing voor de huidige verkeersproblematiek: te veel zwaar verkeer in de binnenstad, slechte
ontsluiting van de stad en onveilige verkeerssituaties. Belangrijk bij de beoordeling was dat er geen
negatieve impact mag zijn op de waardevolle Natura 2000-gebieden zoals het Muziek- en Hotondbos.
Drie alternatieven zijn nu bijkomend afgevallen: twee alternatieven langs het oosten van de stad Ronse,
en het westelijke alternatief dat gebruik maakt van de Zandstraat. De minister deelde mee dat de 12
overgebleven alternatieven nu verder onderzocht en verfijnd worden in dialoog met de
omgeving. Begin 2022 hakt de Vlaamse regering de knoop door.
Vlaams minister Lydia Peeters: “Met Rond Ronse zoeken we naar een oplossing voor de
mobiliteitsproblematiek in de streek. Maar het gaat om meer dan enkel mobiliteit: alles kadert binnen
het waardevolle landschap van de Vlaamse Ardennen waar natuur, landbouw en erfgoed onlosmakelijk
met elkaar verbonden zijn. Ons uiteindelijk doel is het verhogen van de leefbaarheid en verkeersveiligheid
in de regio van Ronse.”

Deinze
Afsluiten deed de minister in Deinze waar ze officieel de gloednieuwe Brielpoortbrug opende. De brug,
die 38 meter lang is, verbindt het winkelhart van Deinze met de Brielpoortparking en is een belangrijke
schakel in het netwerk voor voetgangers en fietsers in de stadskern. “De nieuwe Brielpoortbrug cre ëert
een aangename ervaring voor zowel de fietsers als de voetgangers en respecteert de noodzakelijke
doorvaart van de schepen. Daarnaast zal de brug ook een stimulans zijn om het traject met de fiets of te
voet af te leggen”, aldus minister Peeters. “Ik wil een fietsreflex cre ëren bij elke Vlaming zodat die bij
elke verplaatsing spontaan aan de fiets denkt. Tegelijk willen we de fietsambitie bij alle overheden
verhogen. Door samen te werken kunnen we snel zorgen voor meer en betere fietspaden en
fietssnelwegen.

X