Ondertekening riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek

Brakel doet niet mee en is de grote afwezige

Op maandag 28 juni 2021 ondertekenden de Provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse Overheid, de gemeenten Horebeke, Zottegem en Zwalm, Solva, Boerennatuur Vlaanderen, Algemeen Boerensyndicaat Vlaanderen en de Boerenbond het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek.

Daarmee engageren ze zich om samen aan de slag te gaan met maar liefst 43 acties die de overstromingsrisico’s in het stroomgebied zullen helpen beperken.

De officiële ondertekening en presentatie   van het riviercontract zijn het eindpunt van anderhalf jaar durend participatietraject, waarin de partners met elkaar en met het publiek in debat gingen. Tegelijk is dit feestelijk slotmoment ook de start van de volgende fase, namelijk de implementatiefase.

Een brede waaier aan acties

Het riviercontract voor het stroomgebied van de Zwalmbeek omvat 43 concrete acties om de komende jaren uit te voeren.

Zo zijn er o.m concrete infrastructuurwerken zoals het openleggen van de Wijlegembeek en het vergroten van de koker aan de Hoogstraat in Nederzwalm. Een andere actie focust op de rol van de ruimtelijke ordening waarbij de drie gemeenten de opmaak van een stedenbouwkundige verordening en beleidskader zullen onderzoeken om de waterproblematiek te verminderen. Daarnaast zijn er enkele acties die zoeken naar oplossingen om erosie en de droogteproblematiek in het stroomgebied te verminderen. Maar ook communicatieve acties maken onderdeel uit van dit riviercontract. Hierbij wordt bijvoorbeeld een meldpunt voor de waterlopen opgezet door de gemeenten of wordt sensibiliserend gewerkt rond het belang van een goed gebruik van oevers die grenzen aan tuinen.

Het riviercontract  is de start van een hechte samenwerking tussen waterbeheerders, overheden, inwoners en andere partners.

Gedeputeerde Leentje Grillaert:” Het riviercontract is opgemaakt volgens het principe van de meerlaagse waterveiligheid. Via verschillende parallelle sporen werken we aan het verminderen van schade door overstromingen. Dat is geen taak voor de overheid alleen, maar iets waar we allemaal ons steentje kunnen toe bijdragen door bvb verhardingen te beperken, een regenwaterput te installeren, ….Die gedeelde verantwoordelijkheid is ook een belangrijke boodschap van het riviercontract.”

Burgemeester Eric Devriendt van Zwalm: “Door met verschillende partners rond de tafel te zitten, hebben we reeds een paar concrete maatregelen kunnen uitwerken. Concrete acties die voor de Zwalmnaars het verschil kunnen maken. De opmaak van het hemelwaterplan is een actie van de gemeente die bijna rond is. Ons landschap heeft een sponsfunctie wat moet leiden naar meer koolstof in onze gronden wat de CO2  kan doen verminderen in de atmosfeer. Vandaar dat ik van dit moment gebruik wol maken de steun te vragen aan het departement Landbouw om aandacht te schenken aan het project “Carbon Farming”

Ik hoop op een verdere constructieve samenwerking met de lokale besturen van onze naburige gemeenten en de partners die vandaag dit contract hebben ondertekend.”