Melsen & Schelderode opening Gaversesteenweg 2016

Lokaal bestuur Merelbeke naar de rechtbank voor trillingshinder Gaversesteenweg

opening gaversesteenweg 2016

In 2014 en 2015 werden de dorpskernen van Schelderode en Melsen heraangelegd. Deze dorpskernvernieuwing maakte deel uit van een groter rioleringsproject samen met NV Aquafin.
Kort na de openstelling van de rijweg kreeg het lokaal bestuur al de eerste klachten van bewoners over geluids- en trillingshinder in beide dorpskernen binnen.
Sindsdien heeft het lokaal bestuur Merelbeke verschillende pogingen ondernomen om samen met NV Aquafin, het studiebureau NV Arcadis Belgium en de aannemer NV Aclagro tot een oplossing te komen. Toen deze onderhandelingen weinig opleverden, werd een raadsvrouw onder de arm genomen om op deze manier tot een oplossing te komen.
Het lokaal bestuur was absoluut voorstander van een bindende minnelijke expertise door een onafhankelijk expert om vrij snel tot een oplossing te komen op het terrein. Na maandenlang onderhandelen kon helaas geen akkoord worden bereikt over de exacte modaliteiten van die expertise.
Het Merelbeekse college van burgemeester en schepenen besliste daarom op 28 juni 2021 over te gaan tot dagvaarding. Dit houdt in dat aan de rechtbank wordt gevraagd een deskundige aan te stellen om de oorzaken, mogelijke oplossingen en de verdeling van de aansprakelijkheid tussen de verschillende partijen vast te stellen.