Secundaire wegen op sommige plaatsen gevaarlijk glad!

De eerste vorst, gepaard met aangevroren regen en plaatselijk lichte sneeuw, kan voor gevaarlijke situaties zorgen op de wegen. Wees voorzichtig en pas uw rijstijl en snelheid aan.

©Sophie Richez - Wijk Eversem

Wijk Eversem te Okegem in transformatie

Vervangingsbouw (inclusief sloop) wordt op dit moment geraamd op € 6.723.371,67 (excl. BTW)

De Sociale Huisvestingsmaatschappij Ninove – Welzijn cvba keurde een masterplan goed voor de wijk Eversem te Okegem. Dit kwam er op advies van experts terzake.

  • 28 woningen te slopen en 49 woonentiteiten op te bouwen => aanvraag tot omgevingsvergunning zal midden 2022 gebeuren
  • 4 woningen openbaar te verkopen => op tempo van de bewoners
  • 3 woningen (bungalows) totaal te renoveren => aanbestedingsfase is hangende, start der werken wellicht maart 2022

Bij deze beslissing werd ook rekening gehouden met het feit dat er aan de buurt extra groen geschonken wordt, ondanks meer woningen.

Voorzitter Lieven Meert deelt mee dat het de bedoeling is om laagdrempelig en face-to-face uitleg te geven en ook in verschillende stappen. Deze infomarkt ging over de totaalaanpak van de wijk en wat wanneer zal gebeuren. Er komen dan wel meer woonentiteiten daarom vonden wij het belangrijk om de buurt extra ruimte te geven en ook groenpartijen waar ontmoeting kan plaatsvinden.”

©Sophie Richez – Voorzitter Lieven Meert

“De energiezuinigheid en kwaliteit van onze woningen staat ook bovenaan ons lijstje evenals de zorg voor onze huidige en toekomstige bewoners. Er zal voor de vervangingsbouw in 2 fasen gewerkt worden. Hiervoor zorgden onze bewoners zelf. Op basis van diegenen die reeds vertrokken naar een andere woonentiteit binnen ons patrimonium, is er een invulling kunnen gegeven worden aan de fasering.

©Sophie Richez – Directeur Ninove Welzijn Leentje Cornelis

Van de huurders die reeds vertrokken zijn, woonden er 9 onderbezet. Zij kozen allemaal voor een nieuwbouwappartement elders in Ninove, zijnde 5 voor Witherenstraat, 2 voor Berkenhof, 1 Polderbaan en 1 Doornwijk. De 7 andere bewoners woonden wel rationeel en 2 hiervan zullen tijdelijk elders wonen om binnen afzienbare tijd terug te keren naar de wijk.

De reeds vertrokken huurders konden rekenen op een verhuispremie van NW of in een later stadium van de verhuisfirma.

De bewoners die er nu nog wonen, zullen allemaal wachten op de nieuwbouw van fase 1 en worden eveneens ondersteund in hun verhuisbeweging.” vertelde de directeur van Ninove Welzijn, Leentje Cornelis

Kostenplaatje

Vervangingsbouw (inclusief sloop) wordt op dit moment geraamd op € 6.723.371,67 (excl. BTW)

Omgevingsaanleg wordt geraamd op € 705.759,91 (excl. BTW). Stad Ninove zal hier een bijdrage leveren en dankzij NW wordt er ook subsidie verleend door VMSW a rato het aantal huurentiteiten in de wijk.

Renovatie wordt geraamd op € 319.953,35 excl. BTW

©Ninove Welzijn – Masterplan
X