Ontmoetingsdag parochie Brakel-Lierde in Everbeek-Boven

Gisteren werd in Everbeek-Boven een ontmoetingsdag georganiseerd met gelovigen uit Brakel en Lierde  in aanwezigheid van Bisschop Lode Van Hecke. Het werd  een mooi feestelijk gebeuren.
Alles ging van start  aan de kapel van Onze Lieve Vrouw van Averbode op de hoek van Kroonstraat en het Steneplein waarna een optocht met de Koninklijke Harmonie “De Eendracht” richting Sint-Jozefskerk trok.
De ontmoetingsdag kende 3 hoogtepunten: drie jonge mensen Arnaud, Arthur en Nina kregen eerst het H.Vormsel toegediend waarna er hulde werd gebracht aan alle verdienstelijke uittredende leden van de kerkraden o.a van Hemelveerdegem, Deftinge, Parike, Opbrakel , Michelbeke en Zegelsem.
Een  laatste hoogtepunt was de doop, zalving en wijding van de nieuwe luidklok Johannes door Bisschop Lode Van Hecke.
Deze nieuwe klok vervangt de vroegere die dateert van 1806 en die een gift was van de parochie Zarlardinge, maar die sedert 1985 is gebarsten.
Diaken Bart De Waele aanvaardde het peterschap en mevrouw Annie Vande Maele kreeg de eer van het meterschap toegewezen. De nieuwe klok werd gegoten in het Nederlandse Asten en weegt 290kg.
De feestelijke bijeenkomst werd afgerond met een Ename en een mattentaartje waarbij kon bijgepraat worden.