Open Vld over de kazerne: ‘De toekomst van Geraardsbergen hangt er van af.’

Open Vld dient vzw Red de Godsbergkouter over de kazerne in een brief van antwoord.

Geraardsbergen. In een schrijven – als antwoord op een open brief van vzw Red de Godsbergkouter – benadrukt de open Vld-gemeenteraadsfractie nogmaals het enorm belang van de komst van de kazerne. Naast de bedenking dat de kazerne een boost voor de tewerkstelling in Geraardsbergen zal betekenen, wijst de fractie er op dat de kazerne overwegend Nederlandstalig, gericht op samenwerking en goed voor de fauna en flora zal zijn. Bovendien beperkt de oppervlakte van de kazerne en het oefenveld zich tot 50 hectare en zal de waarde van het vastgoed eerder stijgen dan dalen. Momenteel loopt er een alternatievenonderzoek: er wordt nagegaan of er geen betere plaatsen op ons grondgebied zijn.

Op 22 mei stuurde de vzw Red de Godsbergkouter een Open Vld van Geraardsbergen een open brief in verband met de komst van een kazerne in Schendelbeke. Maandag 5 juni diende gemeenteraadslid Jimmy Colman namens de Open Vld-fractie de actiegroep van antwoord. De liberalen benadrukken andermaal dat het Kwartier van de Toekomst ‘een enorme boost zal geven aan onze stad en een
ongeëvenaarde sociaaleconomische impact zal hebben’.

Alternatievenonderzoek
Wel zullen compenserende maatregelen worden genomen ‘om eventuele negatieve gevolgen te compenseren ten aanzien van diegenen die schade zouden ondervinden. De landbouw zal daarbij op de eerste rij staan   wanneer de onderhandelingen worden opgestart.’ Maar de besluitvorming over deze compenserende maatregelen ‘ligt voornamelijk in handen van de federale overheid’. Uit het antwoord van de fractie kan duidelijk opgemaakt worden dat de voorbereidingswerken voor de komst van de kazerne in volle gang zijn en vooral erg discreet verlopen.

Een onderdeel van dit voorbereidingsproces is ‘het voorbereiden van een alternatievenonderzoek. Dit zal onderdeel uitmaken van een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) waarbij openbaarheid, participatie en transparantie centraal staan.’

In het antwoord van de liberale fractie worden ook vastgesteld dat er ook over sommige punten inhoudelijke verwarring bestaat. Zo beslaat de totale oppervlakte van de kazerne 50 hectare en niet de 70 à 80 waarvan de actiegroep gewag maakt. ‘Het kazernegedeelte dat een oppervlakte van 25 ha tot 30 ha zal beslaan, terwijl het oefenterrein ongeveer 20 ha groot zal zijn.’

Goede verstandhouding en interactie
‘Het Kwartier zal gebouwd en uitgebaat worden conform een “semi-open” concept. Dit wil zeggen dat specifieke infrastructuur, via toegangscontrole, toegankelijk zal zijn voor de inwoners/partners van de kazerne.’ Intussen evalueert men met ‘open blik’ alle mogelijk partnerschappen: ‘Dit kan gaan van een medische component, over onderwijs, cyberbeveiliging, duurzaamheid, robotica, virtual reality tot logistiek en bevoorrading, …’

Net als in andere steden waar defensie aanwezig is, zal ‘bijzonder aandacht besteed worden aan een goede verstandhouding en interactie met de omwonenden’. ‘Het is dan ook de bedoeling van Defensie en ook van ons bestuur om de stad en haar inwoners ten volle te laten genieten van de vele voordelen die een militair Kwartier met zich meebrengt’, aldus de Open Vld-fractie. Het ‘potentieel’ van het Kwartier moet dan ook ‘volledig’ worden benut.

Het oefenterrein zal enkel voor de basistraining gebruikt worden: ‘voor individuele of beperkte groepsactiviteiten zoals kaartlezen, camouflage, vuren met kleine kaliberwapens op een schietstand, tactische vorderingen te voet en met voertuig…’ het oefenterrein zal niet volledig toegankelijk zijn voor burgers, dit in tegenstelling tot ‘verschillende lagen van het Kwartier’.

Vanuit Defensie wordt met ‘stelligheid bevestigd’ dat het Kwartier in Geraardsbergen ‘geen Waalse kazerne’ wordt. De kazerne wordt ‘de thuisbasis’ van ‘Nederlandstalige militairen’, hoewel ‘de aanwezigheid van Franstalige collega’s’ niet wordt uitgesloten. Defensie wil ook inzetten op lokale tewerkstelling en zal ‘de mogelijkheid bieden om dichter bij huis te werken’.

Waarde vastgoed
De mate waarin ‘de waarde van vastgoed en andere onroerende goederen zich zal verhouden tot de aanwezigheid van Kwartier van de Toekomst’ is niet exact in te schatten’, maar ‘wellicht zal de waarde stijgen door meer bedrijvigheid, kortere pendelafstanden, meer werkgelegenheid…’ Dit komt omdat de vraag hoger zal liggen dan het aanbod.

Het militaire kwartier zal ook een meerwaarde betekenen voor de fauna en flora, maar ook voor de biodiversiteit, ‘dan de gewone velden’ omdat er geen pesticiden en mest worden gebruikt.

Tot slot wijst de Open Vld-fractie er op dat de stad gekozen heeft voor een toekomstig project, ‘waarbij tewerkstelling ervoor moet zorgen dat honderden mensen een stabiele bron van inkomen en werkgelegenheid krijgen’. ‘Een project met deze spanwijdte zullen we nooit meer kunnen “binnenhalen”. Het openbaar belang van en voor de ganse Oudenbergstad heeft een uitzonderlijke graadmeter.’

Julien Borremans

Lees ook:

Red De Godsbergkouter stuurt Open Vld en burgemeester Guido De Padt een open brief