Plattelandsproject (PDPO) ‘Samen+Werken aan het landbouwlandschap in Rodeland’

Rode Land landschaps project

Land- en tuinbouwers creëren ons mooie landschap van nu en van de toekomst. Met dit plattelandsproject willen de Rodelandpartners landbouwers uit Gavere, Melle, Merelbeke en Oosterzele ondersteunen om mee te werken aan bodemkwaliteit, akkerranden en kleine landschapselementen. Het project is gestart op 1 januari 2022 en loopt tot en met 30 juni 2024 en krijgt Europese, Vlaamse en provinciale cofinanciering.

Woensdag had en demo plaats op de vooraf aangelegde proefvelden bin loonwerkers bedrijf Sunaert op de Lange munte te Scheldewindeke /Oosterzele.

Op de proefvelden bekijken we verschillende stroken, aangelegd met groenbemesters, ecoregelingen en bloemenranden. Dit biedt je de mogelijkheid om de juiste mengsels te kiezen voor meer bodemleven. We staan ook stil bij het belang van bloemenranden voor natuurlijke vijanden van plaaginsecten.

De namiddag begon met een samenvatting van het bodem onderzoek door  Geert Haesaert – UGent, Gezond bodemleven met niet kerende bodembewerking

Na de uiteenzetting trokken ze naar de proefvelden en demo,

  • Proefvelden groenbemesters, ecoregelingen & bloemenranden – Filip Desmyter – Jorion Philip-Seeds
  • Demo machines niet kerende bodembewerking (Beyne, Steeno, Actisol, Imants) – Brecht Herteleer  – Boerennatuur Vlaanderen ism De Muynck Agri bvba, Vanderroost nv, Suenaert Pieter bv en Suenaert Eric bv
  • Natuurlijke vijanden in de bloemenrand – Joachim Moens – HOGENT