Oosterzele: Vlaamse loopweken voor scholen

bijna 900 leerlingen uit het lager onderwijs namen deel

De 35ste editie van de ‘Vlaamse loopweken voor scholen’ vindt plaats van 18 september tot en met 13 oktober 2023.

Oosterzele: bijna 900 leerlingen uit het lager onderwijs namen deel aan de 34ste scholenveldloop op dinsdag 3 oktober. Het succes van dit evenement is in de eerste plaats te danken aan de nauwe samenwerking tussen de verschillende partners: de gemeentebesturen, MOEV, Sport Vlaanderen, het Netwerk Lokaal Sportbeleid, de Vlaamse Atletiekliga (VAL), én aan de enthousiaste vrijwillige inzet van de talrijke directies, schoolsportdag.

Het ging door op de terreinen van KVV Windek, voormiddag 1 tot 4de leerjaar en vervogens in de namiddag 5 en 6de leerjaar. Net zoals vorig jaar ligt ook dit jaar de nadruk op plezierbeleving en het organiseren van alternatieve loopvormen, in plaats van een traditionele veldloop. Ook sommige leraren legden een rondje af tegen eklaar

Het 1ste en het 2de leerjaar legde 600 meter af, het 3de en het 4de leerjaar 1000 meter en ten slotte het 5de en het 6de leerjaar legde 1200 meter af, na aankomst kreeg men een mediale en een diploma van deelname, de nummers 1,2 en 3 kregen daarenboven een beker.