Verzet tegen betonnering groeit: ‘Alleen al in Moerbeke werd er de laatste drie jaar 20.000 m² verharding toegevoegd.’

Moerbeke/Geraardsbergen. Het Actiecomité Stop Betonnering verzet zich tegen de aangekondigde rioleringswerken en de aanleg van een hemelwaterpark in Moerbeke. ‘De belangen van projectontwikkelaars hebben duidelijk prioriteit. Vanwege de wateroverlast in Geraardsbergen wordt er al jaren gesproken over betonstop, maar de realiteit is anders’, Laat voorzitter Filip Pletinckx weten. Rurik Van Landuyt (Open VLD), schepen van Ruimtelijke Ordening en Stedenbouw, maakt gewag van ‘negativisme’.

Samen met Aquafin heeft het stadsbestuur van Geraardsbergen rioleringswerken aangekondigd in Moerbeke. Veel buurtbewoners zijn hier niet gelukkig mee en hebben bezwaren ingediend. Maar het stadsbestuur heeft deze bezwaren opzijgeschoven. ‘Verontruste burgers van Geraardsbergen hebben na meerdere dovemansgesprekken met de stad Geraardsbergen het Actiecomité Stop Betonnering Geraardsbergen opgericht om het verzet te bundelen’, laat voorzitter Filip Pletinckx weten.

‘Achterkamerpolitiek’
‘We hebben getracht om in gesprek te gaan met het stadsbestuur, maar net als bij andere dossiers in Geraardsbergen telt inspraak en burgerparticipatie niet. Vele zaken worden op voorhand in achterkamertjes geregeld. De belangen van projectontwikkelaars hebben duidelijk prioriteit. Vanwege de wateroverlast in Geraardsbergen wordt er al jaren gesproken over betonstop. De realiteit is dat er alleen in Moerbeke, in de laatste drie jaar, al meer dan 20.000 m² verharding werd toegevoegd’, gaat Filip Pletinckx verder.

Op het Moerbekeplein komt er ook een hemelwaterpark van 2.000 m². ‘Daardoor zal het aantal parkeerplaatsen op het Moerbekeplein terugvallen van 171 naar 61’, meent bestuurslid Johan Sirjacobs. ‘We vrezen een sterke toename van wildparkeren. Het stadsbestuur zegt dat ze het openbaar vervoer wil stimuleren, maar tegelijkertijd wordt het aantal parkeerplaatsen naast het treinstation met tweederde verminderd.’

Ook de mogelijke verharding van landbouwgrond in Schendelbeke verontrust het actiecomité. ‘In centrum Geraardsbergen worden er nog steeds vergunningen afgeleverd voor het bouwen in overstromingsgevoelig gebied. Het moet stoppen met de verdere betonnering van Geraardsbergen. We vragen iedereen om samen met ons hiertegen in verzet te gaan. De authenticiteit, van onze stad en omliggende dorpen, komt in het gedrang’, besluit Joeri Geeraerts van Stop Betonnering Geraardsbergen.

‘Negativisme’
Tijdens de persvoorstelling van de lijst van de Open Vld voor de gemeenteraadsverkiezingen, omschrijft Rurik Van Landuyt de oprichting van dit actiecomité als ‘negativisme’. ‘We leven in een maatschappij waar het gaat om negativisme. Deze comités worden vaak gehoord en genieten veel bijval. Wij moeten daartegen strijden. Wij zijn een partij die wil verbeteren in plaats van te roepen aan de zijlijn.’

‘Als een project voldoet aan alle wettelijke reglementeringen en voorschriften, dan is er geen enkele reden om dit te weigeren. De vergroening van het Moerbekeplein is een verbetering en het aantal parkeerplaatsen houden we wel in het oog’, besluit schepen Landuyt.

Julien Borremans

Foto onderschrift: Van links naar rechts: Joeri Geeraerts, Filip Pletinckx en Johan Sirjacobs van het Actiecomité Stop Betonnering Geraardsbergen.