Aanvraag omgevingsvergunning stortplaats Balegro van rechtswege stopgezet

De Provincie Oost-Vlaanderen meldt dat de omgevingsvergunningsaanvraag van BVBA Balegro voor het opvullen van een ontgonnen terrein als stortplaats voor cementgebonden aspect in Oosterzele van rechtswege werd stopgezet.   “Op 28 juli 2020 werd het project-MER definitief afgekeurd door het Team Milieueffectrapportage van het departement Omgeving (Team MER). Uit een aantal gefundeerde opmerkingen van adviesinstanties en bezwaarindieners blijkt dat er teveel onzekerheden zijn over de aanzienlijkheid van de effecten, en hun beheersbaarheid tot een aanvaardbaar niveau, waardoor de vergunbaarheid van … Meer lezen over Aanvraag omgevingsvergunning stortplaats Balegro van rechtswege stopgezet