‘Verkoop van gronden KMO-zone Astridlaan is onwettig en getuigt van slecht bestuur.’

Nederboelare. Volgens raadslid Stéphan Bourlau (Het Alternatief worden de gronden voor de ontwikkeling van de KMO-zone te Nederboelare op een onwettige manier aan SOLVA verkocht. ‘De procedure wordt niet gerespecteerd. Bovendien werd de gemeenteraad niet op de hoogte gebracht van de verkoop.’ Raadslid Bourlau maakt gewag van ‘wanpraktijken’ en ‘onbehoorlijk bestuur’. Hij stelt zich ook vragen bij de grote spoed die het AGB aan de dag legt om de gronden te verkopen. Bovendien stelt de voorman van het Alternatief vast … Meer lezen over ‘Verkoop van gronden KMO-zone Astridlaan is onwettig en getuigt van slecht bestuur.’