Vastgoed in Belgi ë

Toestand over gans Belgi ë

Het jaar 2016 kende een recordstijging voor vastgoed verkopen met een stijging van + 8,2 % tegenover het jaar 2015.

De verkoopprijs van de huizen in Belgi ë ging op één jaar tijd met een kleine 1 % omhoog, maar de inflatie of waardevermindering van het geld steeg in 2016 tot 1,7 %.

Als we beide in overweging nemen zouden de prijzen van de Belgische woonhuizen licht gedaald zijn.

Appartementen werden op één jaar tijd maar liefst 3,6 % duurder, vooral de eenkamerappartementen die fel gezocht worden door alleenstaanden.

Wat veel kopers en huurders uit het oog verliezen zijn de gemeenschappelijke kosten verbonden aan appartementen, waar ze alleen geen zeggenschap over hebben.

De gemiddelde prijs voor de Belgische bouwgrond daalde op één jaar met 3,8 %.

In Vlaanderen bedraagt de gemiddelde prijs per vierkante meter bouwgrond 238 euro, in Walloni ë nauwelijks 88 euro.

Oost-Vlaanderen

In de provincie Oost-Vlaanderen kost een huis gemiddeld 252.974 euro, of een stijging met 2,9 % op een jaar tijd.

De gemiddelde kostprijs voor een appartement bedraagt in deze provincie 217.325 euro, of een stijging met 2,7 % op een jaar tijd.

Een duidelijk verschil tegenover de gemiddelde prijs voor gans Belgi ë.

Vlaams gewest

Voor gans Vlaanderen zijn er grote onderlinge verschillen tussen de provincies.

De gemiddelde prijs voor een woonhuis in Vlaanderen bedraagt 261.641 euro, dus hoger dan in Oost-Vlaanderen.

Voor een appartement ligt de gemiddelde prijs in gans Vlaanderen op quasi hetzelfde niveau als in Oost-Vlaanderen met een gemiddelde van 217.868 euro.

Prijs naargelang aantal slaapkamers

Als we het aantal slaapkamers per appartement in aanmerking nemen dan zien we prijsverschillen voor het Vlaams gewest.

De gemiddelde prijs voor het appartement met 1 slaapkamer bedraagt 163.691 euro of op een jaar een verhoging met 6,4 %

De gemiddelde prijs voor een appartement met 2 slaapkamers bedraagt 212.572 euro of een stijging met 2,2 % op een jaar.

De prijs voor een appartement met 3 slaapkamers bedraagt 281.423 euro of een stijging met 4,7 % op een jaar.

Het verschil tussen een appartement met 1 slaapkamer en een appartement met 3 slaapkamers bedraagt 117.732 euro.

De moeite waard om bij nieuwbouw eens te overleggen en af te wegen met architect en aannemer, of de prijs voor één bijkomende slaapkamer in werkelijkheid 58.866 euro bedraagt als men opteert voor 3 slaapkamers en 48.881 euro als men kiest voor 2 slaapkamers.FdS, bron : De Notarissen