Persbericht Groen Zottegem: ‘Egmont op zwart zaad?”

dsc001613xx

Zottegem, 24/01/2017: PERSBERICHT Groen Zottegem:  Op de Zottegemse gemeenteraad van 30 januari 2017 worden het budget van 2017, de meerjarenplanning en budgetten 2014-2019 onder de loep genomen.  Alle inspanningen ten spijt hebben we reeds herhaaldelijk moeten vaststellen dat deze vorm van rapportering niet duidelijk is, de transparantie is op zijn zachtst uitgedrukt ver te zoeken.  In de budgetten kan je de vertaling terugvinden van de 21 (prioritaire) beleidsplannen die de meerderheid heeft gekozen voor de periode 2014-2019. Beleidsplannen worden op hun beurt verder opgedeeld in actieplannen.

Laten we even inzoomen op beleidsdoelstelling 21: vrijetijdsbeleid. Deze beleidsdoelstelling heeft vier actieplannen: het bestendigen van het vrijetijdsaanbod, het bestendigen van een overlegplatform, het bestendigen van voldoende vrijetijdsruimte en het actieplan uitstraling en citymarketing

De exploitatie uitgaven voor citymarketing worden voor 2017, 2018 en 2019 geraamd op een 145.000 euro

Het masterplan toerisme en citymarketing moet onze stad op de toeristische kaart zetten. Hierbij wordt vooral ingezet op de 3 speerpunten : ‘ Egmont verzilveren’ , ‘ de Zottegemse kastelen aanprijzen’ en ‘ Zottegem als wandel en fietsparadijs’

Koken kost geld. Van het budget op dit actieplan gaat 78%  naar Zottegem profilering als Wielerstad. Minder dan  5% gaat naar het aanprijzen van de Zottegemse kastelen, en ongeveer 7 % of 10.400 euro van dit budget gaat naar  Zottegem als  Egmontstad. Met dat mager beestje wil het stadsbestuur volgend jaar een groots Egmontjaar financieren. Op 5 juni 2018 zal het 450 jaar geleden zijn dat Egmont onthoofd werd.

De ambitie om Zottegem op de kaart te zetten moet zeker ook zijn weerklank vinden in het benadrukken van het historische karakter van onze stad. En dat mag wel iets meer kosten dan de luttele 10.400 euro.

Maar misschien zit er wel geld voor het Egmontjaar vervat in andere beleidsdoelstellingen en actieplannen? Moeilijk te achterhalen in de tekst over het budget van 140 bladzijden.

Hopelijk wordt alles verduidelijkt op de gemeenteraadszitting.