Ook Geraardsbergen ondertekent de burgmeestersconvenant

ffdfrf

Geraardsbergen, 27/01/2017  -Persbericht – De stad Geraardsbergen engageert zich samen met 12 buurgemeenten, de Provincie Oost-Vlaanderen, streekintercommunale SOLVA en Streekoverleg Zuid-Oost-Vlaanderen, om de uitstoot van broeikasgassen drastisch terug te dringen.

(nvdr: zie ook eerdere berichten)
Afwachten is niet langer een optie. Daarom zullen zij een ambitieus actieplan uitwerken voor een klimaatgezond Zuid-Oost-Vlaanderen. Zo willen ze de CO2-uitstoot op het volledige grondgebied met 40% verminderen tegen 2030 ten opzichte van 2011. Daarnaast nemen zij ook maatregelen om de negatieve effecten van de klimaatverandering, zoals erosie, wateroverlast of verdroging, zo veel mogelijk te verzachten. Dat willen zij samen doen met inwoners, handelaars, bedrijven, verenigingen en landbouwers.

Eerste stap dankzij Burgemeestersconvenant

Om hun engagement kracht bij te zetten ondertekenden de 13 gemeenten op 27 januari samen het Europese Burgemeestersconvenant. Dit is een Europees initiatief waarin steden en gemeenten zich vrijwillig engageren om ook op hun grondgebied de Europese klimaatdoelstellingen te realiseren. Met deze nieuwe ondertekening zit drie kwart van de Oost-Vlaamse gemeenten op de boot van het Burgemeestersconvenant.

Burgemeester Guido De Padt van de stad Geraardsbergen bevestigt dit engagement: “Wij willen onze stad weerbaar maken tegen de nare gevolgen van de klimaatverandering, zoals overstromingen. We zijn daarom in een integraal verhaal gestapt van meerlaagse waterveiligheid en we nemen de burgers daarin mee. Samen werken we aan preventie, protectie en paraatheid. Een hemelwaterplan voor het ganse grondgebied moet ruimte vinden voor water en infiltratie. Met ruimtelijke instrumenten zoals grondenruil of verdichting zoeken we alternatieven voor overstromingsgevoelige woongebieden. Zo vergroten we de veerkracht van de lokale overstromingsgevoelige gemeenschappen.

Daarnaast zetten we bijvoorbeeld ook meer en meer in op hernieuwbare energie.

Afwachten is geen optie

De gevolgen van de klimaatverandering zijn nu al goed voelbaar. We worden regelmatig geconfronteerd met langere droogteperiodes of extreme regenval. In Zuid-Oost-Vlaanderen is erosie op landbouwgronden een gekend probleem, en dat zal onder invloed van de klimaatverandering nog toenemen. Hoog tijd voor actie dus!

Uit een  meting  van VITO blijkt dat in de 13 gemeenten samen 959.000 ton CO2 werd uitgestoten in het referentiejaar 2011. 42% is afkomstig van woningen, 34% is te wijten aan transport (waarvan een belangrijk deel op de autosnelwegen), 12,5% aan diensten en handel, 8,5% aan industrie en 3% aan landbouw. De nodige energie hiervoor, meestal afkomstig van fossiele brandstoffen, wordt bijna volledig geïmporteerd uit het buitenland. Dit maakt de regio energie-afhankelijk. Om de toekomstige generatie te vrijwaren van hoge klimaatkosten slaan de 13 gemeenten nu de handen in elkaar. Zij willen nog meer inzetten op energie-effici ëntie en investeringen in hernieuwbare energie. Daarvoor wordt een regionale klimaatvisie en — strategie uitgewerkt. Zoveel mogelijk inwoners en belanghebbenden uit de regio zullen daarbij betrokken worden.