ZOTTEGEMSE KOEKELARINGS (2017 – 6)

img_20170109_134942

° Bijna 800 vreemdelingen in Zottegem

Men kan er niet naast kijken dat ook in het Zottegemse straatbeeld het aantal vreemdelingen almaar toeneemt en de meest recente cijfers van de Federale Overheidsdienst Economie bevestigen dit. Van de bijna 26.000 inwoners die Zottegem heeft, zijn er welgeteld 791 of 3,04 % van buitenlandse afkomst. Een jaar geleden bedroegen die cijfers 710 of 2,75 %. Nog ter vergelijking: in 2008 werden er in Zottegem 0,98 % allochtonen geteld. Die bijna 800 vreemdelingen zijn qua herkomst goed voor meer dan 70 verschillende nationaliteiten. De top-vijf ervan wordt gevormd door 113 Nederlanders, 106 Polen, 75 Roemenen, 51 Italianen en 50 Spanjaarden.  

Verder komen in Zottegem ook nog de volgende buitenlandse nationaliteiten voor (in alfabetische volgorde): Afghanistan 5, Albani ë 13, Algerije 3, Angola 5, Armeni ë 5, Australi ë 1, Belarus 1, Benin 1, Bosni ë-Herzegovina 2, Brazili ë 5, Bulgarije 15, Burundi 8, Canada 1, China 13, Colombia 1, Congo 22, Denemarken 1, Dominicaanse Republiek 2, Duitsland 7, Egypte 1, Filippijnen 2, Finland 7, Frankrijk 19, Ghana 6, Griekenland 5, Groot-Brittanni ë 16, Guinea 1, Hongarije 10, Ierland 2, India 2, Indonesi ë 7, Isra ël 1, Ivoorkust 1, Japan 1, Kameroen 17, Kazachstan 3, Kirgizi ë 4, Kosovo 2, Letland 5, Litouwen 3, Marokko 13, Mexico 3, Nepal 4, Niger 1, Nigeria 4, Oekraïne 4, Peru 2, Portugal 16, Rusland 15, Rwanda 6, Senegal 7, Servi ë – Montenegro 6, Slovakije 7, Somali ë 1, Thailand 17, Togo 1, Tsjechi ë 2, Tunesi ë 9, Turkije 7, Verenigde Staten 4, andere landen van Afrika 10, andere landen van Amerika 8, andere landen van Azi ë 15 en staatsloos 6.

° Steun aan ontwikkelingssamenwerking

In het kader van steun aan ontwikkelingssamenwerking heeft het stadsbestuur besloten aan elk van de volgende tien verenigingen voor het voorbije werkjaar 2016 een subsidie van 2.000 euro te verlenen. Tussen haakjes vermelden we het project waarrond de betrokken vereniging werkzaam is: Kisangani (plattelandsontwikkeling in Congo), Cunina (beter onderwijs in Haïti), KAZ (Young Water Solutions in Sierra   Leone), Toogal Djanque (onderwijs voor kansarme kinderen in Senegal), Nepali Child Support (weeshuis in Nepal), Ioïse (kleinschalig ontwikkelingsproject in Burkina Faso), Xavi-Indi ë (hulp aan kansarme kinderen in Indi ë), Born in Africa (educatieve ontwikkeling in Zuid-Afrika), Boll é Boll é (bouw van secundaire scholen in Tanzania) en Vrienden van Kikukwe (sociale, economische en politieke ontwikkeling van dorp in Kikukwe).

De volgende organisaties krijgen ieder een financieel steuntje van 1.000 euro: Trias (kleinschalige ondernemers in Ecuador),   Wereldsolidariteit (gezondheidszorg in Indonesi ë), Oxfam Wereldwinkel (eerlijke wereldhandel) en Broederlijk Delen (kleinschalige familiale landbouw in Peru). Verder is nog uit de stadskas voor de hulporganisatie Artsen Zonder Grenzen 1.089 euro opzijgelegd voor de aankoop van materiaal (waterfilters, zeep, zuiveringstabletten) voor de cholerabestrijding in Haïti dat in november door de orkaan Matthew getroffen werd.

° Nog uit de stedelijke subsidiepot

Ook deze plaatselijke verenigingen heeft het stadsbestuur onlangs bedacht met een toelage uit de subsidiepot: Okra Erwetegem, het zangkoor Crescendo en de Zottegemse afdeling van Mindervaliden Vlaanderen elk 248 euro ter gelegenheid van hun 50-jarig bestaan en Joggingclub Erwetegem 124 euro (30-jarig bestaan). Net als vorig seizoen kan FC Velzeke rekenen op een tegemoetkoming van 1.500 euro voor het inzaaien van zijn voetbalveld. A rato van 3,25 euro per deelnemend paard werd voor de organisatoren van de ruiterommegangen vorig jaar in Sint-Goriks-Oudenhove (65 paarden), Leeuwergem (50), Sint-Maria-Oudenhove (84) en Erwetegem (125) een subsidie van respectievelijk 211,25 , 162,50 , 273 en 406,25 euro becijferd. Voor het Feestcomit é Sint-Goriks-Oudenhove, het Driekoningencomit é Sint-Maria-Oudenhove en het Ertegems Carnavalcomit é is (voor elk) een tegemoetkoming van 687,50 euro voorzien voor de organisatie van de carnavalsviering in deze respectievelijke deelgemeenten in de voorbije maand januari. Voor de carnavalsviering en het kindercarnaval in Zottegem-centrum krijgt het Feestcomit é Zottegem 5.500 en 550 euro. Voor de aankoop van het kostuum en de attributen voor Prins Carnaval (Joyce I) wordt aan de stedelijke carnavalsraad 900 euro betaald, en het Verbond van Dekenijen ontvangt een toelage van 1.272 euro voor de organisatie van de kerstshopping in het stadscentrum tijdens het voorbije eindejaar.

° Bomen tegen de vlakte

Eerder hebben we het in deze rubriek al gehad over vergunningen die door het stadsbestuur zijn afgeleverd voor het kappen van bomen op een vijftal plaatsen (in totaal een 70-tal bomen, bijna allemaal populieren). Daar kunnen we aan toevoegen dat ook in de Kloosterstraat in Erwetegem één populier en drie essen die er zich bevinden aan een perceelsrand langs de weg, mogen geveld worden. Dit is ook het geval op twee plaatsen in Velzeke. Daar gaat het om in totaal 17 populieren: 12 die in lijnverband langs drie zijden van een weiland achter een woning aan de Schonenberg opgroeiden, en 5 die in de Zwartestraat langs de rand van de weg staan. Gezien de bebouwbaarheid van het desbetreffende perceel is alleen in dit laatste geval geen heraanplant met streekeigen en standplaatsgeschikte boomsoorten verplicht.

° Elektriciteitsdiefstal bestraft

Nicolette N. (30) en Jo ël B. (43) moesten voor de correctionele rechtbank van Oudenaarde verschijnen op beschuldiging van diefstal van elektriciteit maar ze stuurden hun kat. Vastgesteld werd dat zij in hun woning in Zottegem een jaar lang, van januari 2013 tot januari 2014, met de tellers van hun elektriciteitsmeter hadden geknoeid. Tijdens een verhoor hierover beweerde het koppel dat het de vorige bewoners van het huis waren die de meterstanden hadden gesaboteerd. De strafrechter hechtte aan die verklaring echter geen geloof en veroordeelde beide beklaagden bij verstek tot een celstraf van twaalf maanden en een boete van 1.200 euro.    (DE BAKKER)