E-column uit Goeferdinge: Over Premier Charles Michel, Belgische Chocolade en Sint-Valentijn

karel-depelsemaeker-banner

Hij houdt van chocolade en van garnaalkroketten waarin veel grijze Noordzeegarnalen zitten. Kickeren, of tafelvoetballen, is één van zijn uitverkoren hobby’s. Hij heet Charles en is de zoon van Louis, van wie zijn familienaam ‘Michel’ ook als een voornaam klinkt.
Charles en Louis Michel zijn dus vader en zoon; beiden delen dezelfde libertijnse geest en houden, zoals echte Belgen, ook van frieten.

img_9462

x

Vader Louis, is een kabouterachtige persoon uit de streek van Tienen, de stad van het harde suikerklontje. Hij werd daar onder het dierenriemteken ‘Maagd ’geboren op 2 september 1947 en studeerde Germaanse Talen. Hoewel hij buiten het Frans en het Nederlands ook goed de Duitse taal beheerst wordt Louis in het Belgenland, een koninkrijk, dat bekend staat voor zijn chocolade en voor zijn peren- en appelsiroop, zijn frieten en voor zijn Borinage en Luikse staalindustrie; ook voor zijn Luikse wafels en West-Vlaamse lukken evenals voor zijn wafelijzerpolitiek, als een quasi perfect tweetalig politicus beschouwd. Louis Michel heeft ook altijd een grote wens gehad: hij hoopte dat zijn zoon Charles, die de broer van Mathieu is, eens premier van Belgi ë zou worden. Want Charles, Louis zijn oudste zoon, die op 21 december 1975 onder het teken van de dierenriem ‘Boogschutter’ het levenslicht zag, kreeg, bij manier van spreken dan, de politiek met de papfles toegediend. Hierdoor werd hij al op 18-jarige leeftijd verkozen tot provincieraadslid in Waals-Brabant!

img_9461

Charles Michel, of Charly zoals de inwoners van Geldenaken hem aanspreken, behaalde zijn licentiaat in de rechten aan de ULB en aan de Universiteit van Amsterdam. Maar toch bleef hij een echte Belg! Een strijder aan het front van de dioxinecrisis, waar hij de macht van de Boerenbond bekritiseerde en een wetsvoorstel indiende om het beschimpen van de Belgische driekleur (le tricolore belge) en de Brabançonne (het federaal volkslied van Belgi ë), strafbaar te maken. Maar toch raakte zijn politieke loopbaan pas in versnelling in oktober 2000 wanneer hij in Namen Jean-Marie S év érin (net als hij, een politicus van Mouvement r éformateur: afgekort MR) van zijn stoel kreeg om zelf minister van Binnenlands Bestuur en Ambtenarenzaken te worden in de Waalse regering. Charles verzamelde terwijl een aangroeiende groep parlementairen rond hem. Rond die tijd kwamen de liberalen opnieuw in de spots te staan bij de federale regeringsonderhandelingen, welbeschouwd de langste uit de geschiedenis! Ze smeedden mee het ‘Vlinderakkoord’ over de splitsing van Brussel-Halle-Vilvoorde, de staatshervorming en de financieringswet. Maar voor die zesde staatshervorming betaalden de liberalen een hoge prijs. Het kartel met het FDF van Olivier Maingain, dat het BHV-akkoord niet kon slikken, lag daardoor in september 2011 aan stukken. Bij de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2012 maakten de Franstalige liberalen een goede beurt. Dit deed bij de MR de geesten rijpen om federaal, na het ‘non’ van het cdH tegen een coalitie met de N-VA, als enige Franstalige partij in zee te gaan met 3 Vlaamse partijen voor de vorming van een kamikazeregering, ‘de Zweedse coalitie’ of gewoon centrumrechtse ploeg. Op 22 juli 2014 stuurde koning Filip MR-voorzitter Michel samen met Kris Peeters in zee om een federale regering te vormen. Eerst ging iedereen ervanuit dat Peeters premier zou worden, maar de verrassing was groot toen CD&V plots andere gedachten kreeg en Marianne Thysse op de zetel van Europees commissaris plaatste en daardoor Peeters naast de stoel van de ‘Wetstraat 16’ ging zitten. Daardoor kwam het premierschap bij de liberale familie, en uiteindelijk bij Charles Michel, terecht. Charly wordt met zijn 38 jaar, de jongste premier, in deze betekenis toch, uit de Belgische geschiedenis. De opvolger van premier Elio Di Rupo wordt de tweede Franstalige liberaal die het tot eerste minister schopt, na Paul-Emile Janson in 1937. – Paul Emile Jonson is de man die in Elsene (of Ixelles) een straat, waar prachtige woningen in art nouveaux stijl in staan, naar zijn naam heeft. Deze straat is trouwens een zijstraat van de prestigieuze Louiszalaan.

img_9454

Daar, in de Louizalaan, worden, nu in de periode van Sint-Valentijn, meer dan ooit in prestigieuze winkels Belgische pralines en chocolade aangeboden!
Ook in het hart van de Europese hoofdstad, worden in de Sint-Hubertus- en De Koninginnegalerij en in de straten rondom de befaamde Grote Markt, (die daar nog steeds als “Goote Markt” op een blauwe plaat met witte letters staat vermeld), worden de toeristen in alle talen van de wereld met reclamedoeken en geschriften op het vensterglas aangemoedigd om de ‘Fijne Belgische Chocolade’ te kopen.

img_9436

Tijdens het weekend van 10 tot en met 12 februari 2017, gaat zelfs in Tour en Taxis het ‘Vierde Belgische chocoladesalon’ door! ‘ Le Salon du Chocolat’ wordt georganiseerd met Belgische en internationale deelnemers en een heleboel animatie rond chocolade. Een betere reclame kan er, in deze tijd van het jaar, voor de vele Sint-Valentijns-pralines en chocolade van Belgische makelij niet gevoerd worden, zou je denken. Doch ook hier zit er een ‘groot serpent onder het groene Brusselse en Belgische gras!’:
Wist u, beste lezer, dat het ‘grote etiket’ van Belgische Chocolade nog niet eens erkend is? Overal in de Europese Unie heeft ‘The European Commission’ besloten om in te gaan op het voorstel van de heer Franz Fichler, commissaris voor landbouw en plattelandsontwikkeling, om 318 landbouwproducten en levensmiddelen te registreren op grond van de door de Raad aangenomen regelgeving betreffende de bescherming van geografische aanduidingen (BGA’s) en oorsprongsbenamingen (BOB’s). Deze registratie houdt in dat het gebruik van  de geregistreerde namen alleen is toegestaan voor de producten van producenten in een bepaald gebied die zich houden aan nauwkeurig omschreven regels en criteria voor de betrokken productie. Zelfs de Britten hebben hun Orkney Beef, hun Orkney Lamb en Scotch Beef, Scotch Lamb and Shetland Lamb laten erkennen met BOB’s of BGA’s.

img_9427

In Itali ë staan een aantal hespen, kazen en speck op de lijst, ook Griekenland heeft een lijst van producten o.a. olijfolie en kaas; maar de langste lijst staat op de naam van La douze France! Wij Belgen, ou la Belgique, staan op de lijst met Jambon et salami d’Ardenne en met het label (BGA)!

img_9410

De Belgische chocolatiers, die ervoor zorgen dat ze de beste cacaonoten heel fijn laten malen, zodat de cacaosmaak erg sterk en lekker wordt, steigeren bij de gedachte dat nog geen enkele politicus daar werk van heeft gemaakt. Want Belgi ë is ook het land waar de praline werd geboren, vertellen de ambachtslui met veel enthousiasme:
Alles begon bij Neuhaus! Dit huis ontstond toen de Zwitser Jean Neuhaus vanuit Zwitserland naar Brussel kwam en zich in1857 in de prachtige Koninginnegalerij vestigde. Hij opende daar een apotheek. Naast medicijnen biedt hij zijn klanten ook verfijnde confiserie aan! Een passie waarin hij zich steeds meer gaat verdiepen. Hij wist beide producten op een slimme wijze te combineren. Hij verbetert de ietwat wrange smaak van de medicijnen door ze te omhullen in heerlijke chocolade! Later ontwerpt zijn kleinzoon Jean Neuhous Jr. de echte Belgische chocoladen pralines en zijn echtgenote, Louise Agostini, ontwerpt om de pralines te verpakken de mooie luxueuze ballotine, of de gevulde pralinedoos, waar meestal ook ‘Fine Belgain Chocolate’ opstaat.

img_9408

Beste premier Charles, we weten van u dat u graag chocolade eet en we weten eveneens dat u steeds hard bezig bent met uw belangrijke positie hoog staande te houden. Maar denk, voor één keer, eens niet al te ernstig na alstublieft, denk gewoon maar aan dat snoepje chocolade dat u in een van de vele Belgische warenhuizen kunt kopen en waar een Belgische vlag ‘of le tricolore belge’ opstaat en waarop verder te lezen staat dat deze chocolade in een fabriek in het buitenland werd gefabriceerd.
Karel De Pelsemaeker.

img_9401

NB: Indien u beste lezer deze link aantikt, komt u te weten welke Vlaamse producten de laatste jaren erkend werden als streekproduct.
http://www.streekproduct.be/steunpunt/files/2017janlijstprovincies.pdf
Doch deze erkenning is niet dezelfde als deze van de heer Franz Fichler. Streekproduct is niet hetzelfde als Belgisch product.

Als u echter op deze link tikt, http://www.streekproduct.be/steunpunt/index.phtml?id=32 , zult u merken dat Belgische chocolade onder het label GTS zou moeten staan.

— Kdp. –