ZOTTEGEMSE KOEKELARINGS (2017 – 10)

koekelarings

Opnieuw spiegeltent tijdens pinsterweekend  en Egmonttasting op Zottegemse Markt

Zoals vorig jaar zal er ook ditmaal tijdens het pinksterweekend en tezamen met de sinksenfoor in het stadscentrum een spiegeltent op de Markt opgesteld staan. Verleden jaar nam Rotaryclub Zottegem dit initiatief ter gelegenheid van zijn 35-jarig bestaan; deze keer gaat deze serviceclub van vrijdag 2 tot en met maandag 5 juni weer de nostalgische toer op om 100 jaar Rotary Foundation te vieren met een feestelijk en gevarieerd programma. De spiegeltent zal een plaats krijgen op het gedeelte van het marktplein tussen het standbeeld van Egmont en de verbinding Heldenlaan-Hoogstraat.  

Ook van het evenement ‘Egmonttasting’ dat vorig jaar begin juni plaatsvond, komt er een tweede editie. In een organisatie van de gelijknamige feitelijke vereniging Egmonttasting (bestaande uit de restauranthouders van De Kleine Prins, ’t Parksken en Two Cooks) zal deze gastronomische hoogdag ditmaal, opnieuw in een tent op de Markt onder het toeziend oog van Egmont, doorgaan op zondag 17 september van 11 tot 23 uur (van 11 tot 17 uur apero & tasting en van 18 tot 23 uur fingerfood met dj). In het kader van citymarketing en de promotie van Zottegem als Egmontstad zal de stad overigens de organisatie van Egmonttasting ondersteunen met een financi ële inbreng van 1.000 euro uit de stadskas.

Anderzijds ziet het college van burgemeester en schepenen geen bijdrage tot het citymarketingbeleid en tot de promotie en naambekendheid van de stad in het verwelkomen van het 28ste Vlastreffen dat op zondag 27 augustus vanuit Kortrijk ingericht wordt en gepaard gaat met een motorrondrit die ieder jaar honderden deelnemers lokt. Door de organisatoren werd aan het stadsbestuur voorgesteld om Zottegem als “ontvangstplaats” voor de motards te laten fungeren maar vanuit het stadhuis is hierop negatief geantwoord. Over ronkende motoren gesproken: het stadsbestuur is wel ingegaan op de vergunningsaanvraag van MC De Willemsvrienden uit Roosdaal om, onder de vleugels van de MCLB (Motorcross Liefhebbersbond), tijdens het paasweekend op zaterdag 15 en zondag 16 april motorcrosswedstrijden te organiseren aan de Molenweg in Velzeke. Naar verluidt is het eenmalig dat dit wordt toegestaan.

Eerder reeds hebben wij gemeld dat door het stadsbestuur beslist werd om de Leeuwerikstraat (verbindingsweg tussen Buke en o.a. politiegebouw en Beschermde Werkplaats) in Leeuwergem te verbreden en er ook een fietspad te voorzien. Hiertoe werd onlangs door de gemeenteraad het rooilijn- en onteigeningsplan voorlopig vastgesteld en goedgekeurd en in het kader van het gebruikelijk openbaar onderzoek liggen deze plannen nu nog tot woensdag 29 maart, elke werkdag van 9 tot 11u30, ter inzage bij de dienst openbare werken in het Administratief Centrum Sanitary. Ook tot die datum kunnen eventuele bezwaren of opmerkingen aangaande die plannen schriftelijk overgemaakt worden aan het College van burgemeester en schepenen, p.a. Administratief Centrum Sanitary, G. Schockaertstraat 7 te 9620 Zottegem.

Wat interscolaire sportwedstrijden betreft — enkel voor de Zottegemse scholen — staan er in deze maand maart vier activiteiten geprogrammeerd. Op woensdagnamiddag 8 maart organiseert de stedelijke sportdienst, in samenwerking met de Stichting Vlaamse Schoolsport, voor de jongens en meisjes van de eerste graad van het secundair onderwijs tafeltennis en badminton (in de Bevegemse Vijvers) en voor de leerlingen van de derde graad van het lager onderwijs netbal (in de sportzaal Smissenhoek). Op woensdag 15 maart is er dan tafeltennis en badminton voor de tweede en derde graad van het middelbaar onderwijs (in de Bevegemse Vijvers) en op woensdag 22 maart, in samenwerking met MoveZ, dans voor het lager onderwijs (in de Bevegemse Vijvers).

Priester Johan Van den Haute heeft eervol ontslag gekregen als parochiaal administrator van de Gaverse parochies Sint-Bavo Baaigem en Sint-Petrus Dikkelvenne. Hij blijft wel nog aalmoezenier van het AZ Sint-Elisabeth. E.H. Johan Van den Haute (82) is in deze functie al meer dan dertig jaar, sinds 31 augustus 1985, aan het Zottegemse ziekenhuis verbonden.

Het programma van de maandelijkse gratis sportactiviteiten voor mensen met een psychische beperking (G-sport) voorziet op woensdag 15 maart curling, van 14 tot 15 uur in de sportzaal Bevegemse Vijvers. Volgende maand, op woensdag 19 april, staat er een uitstap naar Aqualibi op de G-sportkalender. Meer inlichtingen hierover bij de stedelijke sportdienst via 09  364 53 20.

Speciale verkeersregelingen naar aanleiding van de passage van twee fietstochten voor wielertoeristen. In een organisatie van Golazo Sports vindt zaterdag 11 maart de Omloop van Vlaanderen plaats en daarom zal er die dag van 7 tot 16 uur parkeerverbod gelden in Velzeke op het Sint-Martinusplein (deel tussen Parochiaal Centrum en Kerkweg), in de Kerklandstraat (tussen Kerkweg en Lippenhovestraat) en in Sint-Maria-Oudenhove op het Sint-Hubertusplein (parkeerplaatsen vanaf bushalte tot hoek Sint-Hubertusplein/Oudenhovestraat). Zondag 12 maart wordt omwille van de doortocht van Nokere Koerse Cyclo voor wielertoeristen (org. Nokere Sport) op grondgebied Velzeke van 7u30 tot 16 uur eenrichtingsverkeer ingevoerd in het gedeelte van de Ruddershovestraat tussen de Zwalmstraat en Kruisstraat (alleen toegelaten richting Paddestraat) alsook in het gedeelte van de Knutsegemstraat tussen de Paddestraat en Kluisstraat (richting Kluisstraat).

Bij de beklaagden die onlangs voor de politierechter in Oudenaarde moesten verschijnen omwille van een of andere verkeersinbreuk, waren ook twee Zottegemnaars. N.P. (24) speelde zijn rijbewijs kwijt voor een maand en kreeg ook een boete van 240 euro omdat hij in de bebouwde kom geflitst werd toen hij 92 km per uur reed. De rechter hield er als verzwarend feit ook rekening mee dat N.P. in de laatste drie jaar al eens een veroordeling opliep. B.M. (29) werd op het matje geroepen omdat hij bij het verlaten van zijn parkeerplaats in de Heldenlaan een andere wagen aanreed en vluchtmisdrijf pleegde. Gezien de schade aan dit voertuig geloofde de politierechter niet dat B.M. niets gevoeld of gemerkt had en hij veroordeelde ook hem tot een maand rijverbod en een boete van 540 euro. Beiden moeten ook de gerechts- en administratiekosten betalen die hun zaak met zich meebracht en vooraleer ze hun rijbewijs terugkrijgen, moeten ze eerst slagen in zowel het theoretisch en praktisch rijexamen als in medische en psychologische proeven.

(De Bakker)