Nieuw broedseizoen voor de Oudenaardse slechtvalken

20170308 oudenaarde slechtvalk 7.png

Oudenaarde, 09/03/2017, redactioneel+ persbericht: De lezers van de Beiaard waren al een poos op de hoogte dat in Ouderaarde een koppel slechtvalken voor nageslacht aan het zorgen is. De stad heeft nu een persbericht met meer informatie opgesteld, dat we hier graag meegeven.  

20170308 oudenaarde slechtvalk 5

Persbericht: Voor het vijfde jaar op rij heeft een koppel slechtvalken zijn intrek genomen in de nestkast bovenin de Sint-Walburgatoren in Oudenaarde. Net als vorig jaar krijgen bezoekers aan Oudenaarde de kans de spectaculaire vluchten van deze roofvogels gade te slaan en het opgroeien van de jongen van nabij te volgen.

20170308 oudenaarde slechtvalk 4c

Geduldig afwachten
Het is elk jaar afwachten of de slechtvalken opnieuw de Sint-Walburgatoren boven een andere locatie als nestplek verkiezen. De nestkast kreeg in de winter van de Vogelwerkgroep van Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus een grondige opkuis, maar dat alleen levert nog geen garantie op een succesvol huwelijk. Begin februari was echter gauw duidelijk dat de twee bewoners elkaar opnieuw hadden gevonden. Ze gingen meteen aan de slag en inmiddels zijn de eerste eieren gelegd en is het broeden begonnen. Tussenin vullen de vogels hun dagen met het jagen op voorbijvliegende vogels, waarbij ze duikvluchten met een snelheid van 350 km/u maken.

20170308 oudenaarde slechtvalk 1 (1)

Veelvuldige beleving
Net als vorig jaar zal elke marktbezoeker niet alleen live de vliegkunsten van de slechtvalken kunnen bewonderen, maar ook via zijn/haar smartphone, tablet of portable kunnen inzoomen op het nest bovenin de toren. Daarvoor zijn in en nabij het nest twee hoogwaardige camera’s geplaatst die het doen en laten van het ouderpaar en hun kroost in de gaten houden. De beelden zijn ook op een groot scherm in de Sint-Walburgakerk te bekijken ofwel thuis op de computer en dat dag en nacht.
Bezoekers die het allemaal ter plaatse willen beleven, kunnen binnenkort bij de toeristische dienst een verrekijker ontlenen en vanaf de uitkijkplaats nabij het stadhuis het nest en de rustende of rondvliegende vogels observeren. In mei zal er ook een slechtvalkenkijkdag worden georganiseerd. Deze lokte vorig jaar ruim 800 vogelliefhebbers naar Oudenaarde. Later volgen nog een kleine tentoonstelling en diverse schoolse educatieve activiteiten.

20170308 oudenaarde slechtvalk 6

Niet alleen
Als voorheen kon Natuurpunt Vlaamse Ardennen plus rekenen op het stadsbestuur van Oudenaarde. De stad ging meteen in op de vraag om de camera’s op de toren te heractiveren en leverde naast technische en logistieke steun meteen ook de helft van de bijdrage in de kosten. Meerdere sponsors uit Oudenaarde ondersteunen financieel en materieel de sensibilisatie-actie. Voor de invulling van het educatieve luik staat het provinciaal educatief centrum de Kaaihoeve in Meilegem en het Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen in Ronse garant. Ook de kerkfabriek laat zich niet onbetuigd en stelt de deuren Sint-Walburgakerk open om er de beelden van het slechtvalkengezin aan de liefhebbers te tonen.

20170308 oudenaarde slechtvalk 1.png

Kippen
Het is nu wachten op het kippen van het eerste kuiken. Dat wordt verwacht in de tweede week van april. Wil je deze gebeurtenis niet missen, dan volg je best de Facebookpagina over de slechtvalken van Oudenaarde. Die houdt je dagelijks op de hoogte van het reilen en zeilen van de slechtvalken. Vorig jaar trok de pagina dagelijks tot 2000 individuele bezoekers.

Meer informatie over het initiatief vind je op de website van Natuurpunt Vlaams Ardennen plus en van de stad Oudenaarde.

www.natuurpuntvlaamseardennenplus.be (zie rubriek ‘Projecten’ > ‘Slechtvalken’)

www.oudenaarde.be ( ‘Webcam slechtvalken’)
Je kan ook dagelijks op de hoogte blijven via de speciale Facebookpagina. (www.facebook.com/SlechtvalkenOudenaarde/)