Betalen bewoners rusthuis OCMW-Herzele binnenkort tot 70% extra?

eeeee

Herzele, 18/03/2017: Persbericht Sp.a Herzele – Volgens informatie waarover de sp.a Herzele beschikt, zijn er in het nieuwe woonzorgcentrum van het ocmw, dat einde van dit jaar in gebruik zal worden genomen, enkel 70 éénpersoonskamers en dus geen tweepersoonskamers meer voorzien.  

Dit is in tegenstelling tot wat eerder op de ocmw-raad gesuggereerd werd door de voorzitter toen zij de raadsleden op de hoogte bracht van wat de huidige regelgeving voorziet, nl. dat er tot 20% van de totale capaciteit? tweepersoonskamers mogen voorzien worden in nieuwe rusthuizen.

In het huidige rusthuis zijn er naast 33 één-persoonskamers, ook 14 tweepersoonskamers en 4 appartementen voor koppels voorzien.

In de toekomst zal het niet meer mogelijk zijn dat koppels die te samen naar het woonzorgcentrum willen komen in dezelfde ruimte kunnen verblijven en slapen.

Dit is een menselijke en sociale verarming, in strijd met de sociale opdracht van het Herzeelse ocmw.

Bovendien dreigt de verhuis naar het nieuwe rusthuis financieel zware gevolgen te hebben.

In de recent goedgekeurde meerjarenplanning is immers voorzien dat de dagprijs in het nieuwe rusthuis € 53 per dag per persoon bedraagt.

De bewoners in een één persoonskamer betalen vandaag per dag €45,84, in een twee-persoonskamer   € 43,65 / persoon   en in een appartement € 30,93/persoon.

In het toekomstige rusthuis zijn er echter enkel één-persoonskamers voorzien zodat de huidige   bewoners van het rusthuis geen keuzemogelijkheid meer hebben.

Dit betekent een stijging in kostprijs voor alle huidige bewoners, in het bijzonder voor de appartementsbewoners :

 

Dagprijsstijging
  Huidige prijs in € Toekomstige prijs in € Verschil in € Procentuele stijging
1-persoonskamer 45,84 53 7,16 15,62
2-persoonskamer 43,65 53 9,35 21,42
Appartement 30,93 53 22,07 71,35

 

Deze prijsstijgingen zijn sociaal onverantwoord en staan in schril contrast met de algemene maatschappelijke bezorgdheid en opdracht om de zorg voor iedereen betaalbaar te houden

Raadslid Dirk Van Melkebeke stelde daarom volgende vragen op de raadszitting van 23 maart e.k.

– welke maatregelen gaat het ocmw nemen om tegemoet te komen aan de wens van koppels om bij elkaar te wonen?

-welke maatregelen gaat het ocmw treffen om de nefaste financi ële gevolgen van de voorziene prijsstijgingen op te vangen of te neutraliseren?