Verliest Zottegem een ikoon? Ligt de halswervel van Graaf Egmont in de kist van Graaf van Hoorne?  

Egmont_en_Van_Hoorn_001

Zottegem, 01/04/2017, redactioneel.

In een proefschrift over doorgedreven forensisch onderzoek stelt de wetenschapper Prof. Ig. Ewan O’ Don de Bernissart, dat een halswervel bij het geraamte van Graaf Van Hoorn niet bij de onfortuinlijke edelman hoort. Is het een wervel van Graaf Lamoraal Egmont? De wetenschapper schrijft:

“We vermoeden dat de beroemde gekliefde wervel, die vandaag wordt toegeschreven aan Graaf Egmont en die te bezichtigen is in Zottegem, eigenlijk de wervel is van Graaf van Hoorne.”

Egmont_&_hoorne.pngEgmont en Van Hoorne, standbeeld in het park van Brussel, bron: wiki

De reactie van een cultuurattach é van stad Zottegem:

De Beiaard: Als de informatie klopt, dan heeft Zottegem een probleem!

Cultuurattach é: Geen haar op mijn hoofd denkt er aan om de wervel af te geven. We zijn daar zeer aan gehecht. Het toerisme in de binnenstad is volledig gericht op bezoekers die de wervel komen aanschouwen. Het verlies zou een ramp betekenen.

De Beiaard: Kom, kom, niet overdrijven. Er is toch nog het stoomketelmuseum en de vliegende schotel die in de fundering van de kerk is terecht gekomen? Vertel eens waarover het gaat?

Cultuurattach é: Je moet weten dat op 5 juni 1568 de Graven Egmont en Hoorne onthoofd werden op de Grote Markt van Brussel. Hun dood leidde tot grote protesten onder de bevolking. Toen Willem de Zwijger voor Alva vluchtte, nam Egmont volgens overlevering afscheid met de woorden “Vaarwel, Prins zonder land”. Oranje antwoordde: “Vaarwel, Graaf zonder hoofd.” Deze duiding zou afkomstig zijn van Charles de Coster. De woorden komen voor in de Ullen Spieghel. Na de onthoofding werden de lichamen opgebaard in hetzelfde bed. Het schilderij hangt trouwens in het voormalige gemeentehuis van Zottegem. Je moet zeker eens gaan kijken. Waarschijnlijk heeft iemand de wervel bij de verkeerde romp gelegd,… als het al waar is.

De Beiaard


SjK, foto schilderij: SjK, andere afbeeldingen: wiki

UPDATE : Dit is een aprilvis. Prof. Ig. Ewan O’ Don de Bernissart lees je best fonetisch: ‘iguanodon de Bernissart’, naar de dinosaurus skeletten die in 1878 in de steenkoolmijn van Bernissart werden gevonden. De woordspeling is verder van geen belang, maar wie over de algemene kennis beschikte kon direct de aprilvis doorzien. Ook Lamoraal en Hoorne zijn nu skeletten. Of ooit een wervel kon verwisseld zijn is onwaarschijnlijk, maar daarvoor gaat u best eens te rade bij de Cultuurwerking van Sotteghem: https://m.facebook.com/groups/510176452354768

SjK