Werken E40: verkeersmaatregelen in Merelbeke

tijbrug merelbeke1

Merelbeke, 03/04/2017: Op 18 april gaat de eerste fase van de werken van het Agentschap Wegen en Verkeer aan twee bruggen van de E40 van start. Het agentschap vervangt de brug over de Tijarm en de brug over de Oude Gaversesteenweg. Daardoor gaat de Oude Gaversesteenweg zelf vanaf 18 april dicht voor autoverkeer ter hoogte van de brug. Door die knip zal er meer verkeer gebruik maken van de Hundelgemsesteenweg. Dat is nu al een drukke verkeersas. Ook het jaagpad zal tijdens de werken afgesloten zijn.  

Schematisch

Fase 1: 18 april tot juni 2017 –  Bouw tijdelijke brug naast E40

Fase 2: juni ‘17 tot voorjaar ‘18 –  Werken noordkant E40

Fase 3: voorjaar ‘18 tot najaar ‘18 –  Werken zuidkant E40

Fase 4: najaar ‘18 tot eind ‘18 –  Geluidsschermen noordkant E40

brug oude gaversesteenweg merelbeke 4

Extra hinder

Bestuurders zullen tot het einde van de werken in 2018 rekening moeten houden met extra hinder, vooral tijdens de spitsuren. Maar het gemeentebestuur wil er ook alles aan doen om ervoor te zorgen dat het verkeer in Merelbeke zo vlot mogelijk verloopt. Daarom gelden vanaf 18 april een aantal verkeersmaatregelen die moeten zorgen voor een zo goed mogelijke doorstroming op de Hundelgemsesteenweg.

brug oude gaversesteenweg merelbeke 3

Verkeersmaatregelen vanaf 18 april

  1. Lichten op knipperstand

Op werkdagen buiten de schoolvakanties zullen de verkeerslichten op het kruispunt van de Hundelgemsesteenweg met de Gaversesteenweg op knipperstand gezet worden van 7.30 tot 9 uur en van 16 tot 18 uur. Zo krijgt het verkeer op de Hundelgemsesteenweg automatisch voorrang. De politie zal de situatie opvolgen. Voetgangers zullen nog gebruik kunnen maken van de drukknoppen. Uit de Baron Arthur Verhagenlaan en de Laan de Weggevoerden zal alleen plaatselijk verkeer komen, dus dat beperkt de belasting van het kruispunt.

  1. Stilstand- en parkeerverbod

Er geldt een stilstand- en parkeerverbod op de parkeerstrook van de Hundelgemsesteenweg tussen de Baron Arthur Verhaegenlaan en Laan der Weggevoerden op werkdagen buiten de schoolvakanties van 7.30 tot 9 uur. Dat geeft het verkeer richting Gent meer ruimte om het verkeer richting centrum te kruisen.

Auto’s die vanuit de Baron Arthur Verhaegenlaan en de Chrysantenstraat komen, mogen niet linksaf slaan. Zo kruisen auto’s niet langer de twee verkeersstromen en houden ze het verkeer dus niet op. Wie naar het centrum wil, kan dat via de Roskamstraat en de Lembergsesteenweg.

Tussen de brug van de E40 en de Waterstraat komt in het midden van de weg een volle lijn. Die moet voorkomen dat bestuurders die uit het centrum komen en naar de handelszaken aan de overkant van de straat willen, het verkeer ophouden. Wie de handelszaken wil bereiken, moet doorrijden tot aan de rotonde en dan terugkeren richting centrum. Wie van bij de handelszaken komt, zal wel nog altijd links of rechts kunnen afslaan.

  1. Eenrichtingsverkeer

In de Waterstraat geldt eenrichtingsverkeer voor auto’s van aan het kruispunt met de Hundelgemsesteenweg tot de uitrit van de supermarkt. Doordat auto’s enkel richting Oude Gaversesteenweg mogen rijden, vermijden we dat bestuurders die van de Zwijnaardsesteenweg komen via de Waterstraat naar de Hundelgemsesteenweg rijden en daar de doorstroming hinderen.

  1. Plaatselijk verkeer

In de Waterstraat en de Oude Gaversesteenweg zal alleen plaatselijk verkeer mogelijk zijn. Alleen wie er woont of wie bij een handelszaak moet zijn, zal er dus nog door mogen. Ook de Oudstrijderslaan en de Laan der Weggevoerden zullen enkel toegankelijk zijn voor wie er woont of wie de kinderopvang moet bereiken.

brug oude gaversesteenweg merelbeke 2

Evaluatie

De gemeente en de politie zullen de verkeerssituatie vanaf 18 april extra opvolgen en nauwlettend in de gaten houden. Als dat nodig blijkt, worden de maatregelen bijgestuurd.

Agentschap-wegen-en-verkeer

Op de hoogte blijven

Wie op de hoogte wil blijven van de werken op de E40 of vragen heeft, vindt alle informatie op www.wegenenverkeer.be/merelbeke. Daar zullen telkens de recentste updates terug te vinden zijn en kan je je ook inschrijven voor de digitale nieuwsbrief. Je kan ook contact opnemen met het Agentschap Wegen en Verkeer Oost-Vlaanderen via  wegen.oostvlaanderen@vlaanderen.be.