Kiwanis Oosterzele schenkt 5.000 euro aan stichting Pelicano en houdt op 22 april een kledinginzameling

DDL oosterzele Kiwanis ophalen kleren en  Cheque (1).JPG
Oosterzele, 17/04/2017: Oosterzele Land van Rhode, Kiwanis “Land van Rhode”reikt cheque uit van 5000€ aan Stichting Pelicano en houdt op 22 april een kledinginzameling in de gemeentes Oosterzele, Merelbeke, Melle, Sint-Lievens-Houtem, Zwalm en Gavere.

Inzameling oude kledij

Kiwanis Land van Rhode Oosterzele houdt op zaterdag 22 april een grote kledinginzameling in Oosterzele, Merelbeke, Melle, Sint-Lievens-Houtem, Zwalm en Gavere. Met de opbrengst worden sociale doelen gesteund. Je kan kleding, linnen, dekens, gordijnen en lederwaren zoals schoenen en handtassen verzamelen in de speciale zak. Die wordt per post in de gemeentes verdeeld. Je kan de spullen ook in dozen of zakken aanbieden vanaf 9 uur. Ook bij slecht weer vindt de inzamelactie plaats. Mensen die hulp nodig hebben of wensen dat de kleren op voorhand opgehaald worden, kunnen dit melden op 0496/02.19.06 of e-mail: wim@deschuymer.com

Overhandiging 5000,00€ aan stichting Pelicano

Donderdag werd een cheque € 5000 overhandigd aan Stichting Pelicano. Een deel van de opbrengst van de klereninzameling 2017 wordt geschonken aan de stichting Pelicano. Stichting Pelicano helpt kinderen die in kansarmoede opgroeien. Ze reiken enkel geld aan Belgische kinderen en jeugd in nood. Hiervoor werken ze samen met zorgpartners dit zijn o.a. scholen, OCMW ‘s, jeugdverenigingen, onthaalouders enz.

Het is Pelicano dat, op aangeven van de zorgpartners, de eerste stap zet en niet de ouders van het kind. Er wordt steeds gezocht naar een structurele oplossing om de kinderen blijvend uit de armoede te halen. Onderwijs is hiervoor het grootste hulpmiddel. Eenmaal

een kind aangenomen is als Pelkano-kind blijft het dat de volledige duur van zijn studies. Alle noodzakelijke noden worden gelenigd o.a. voeding, kledij, lesmateriaal, kampen en gezondheidszorg. Er wordt vanuit de stichting op toegezien dat de middelen goed besteed

worden. Dit gebeurt door een zogezegde Pelicano-moeder, die ook als coach voor het kind optreedt.

Activiteiten en sociale doelen

Gedurende de voorbije jaren zijn wij er in geslaagd een aantal projecten te steunen die anders niet zouden worden uitgevoerd, of hebben we een steentje kunnen bijdragen wanneer een activiteit moeilijk werd om te realiseren of waar de werkingsmiddelen, die door de overheid ter beschikking gesteld worden, ontoereikend zijn. Het internationaal motto van Kiwanis is: “We build” en “Serving the children of the world”.

Projecten waar kinderen bij betrokken zijn, vormen dan ook een speciale doelgroep. Kiwanis “Land van Rhode” legt zich bepaalde criteria op: steun aan de organisaties/instellingen die actief zijn in de regio “Land van Rhode” of waar mensen uit de  regio bij betrokken zijn. Jaarlijks sponsort Kiwanis Land van Rhode” 25 à 30.000 euro aan sociale projecten.

De voorbije 25 jaar werden in de regio (Oosterzele, Merelbeke, Melle, Sint-Lievens-Houtem, Zwalm en Gavere} meer dan 100 projecten door Kiwanis “Land van Rhode” gesteund. De projecten situeren zich in de sfeer van de zorg, andersvaliden, palliatieve zorgen,

onderwijs, drugs- en alcoholverslaving en de jeugdwerking. Het financieren van deze steun is alleen mogelijk door het organiseren van clubprojecten zoals de jaarlijkse kledinginzameling, de barbecue, de concerten. We danken vooral onze trouwe sponsors en sympathisanten voor hun nooit aflatende financi ële steun. Zonder hen is  de realisatie van onze talrijke projecten niet mogelijk.

Reporter 17, foto DDL