Zottegems stadsbestuur deelt centen uit!

200eurofr_HR

Zottegem, 06/06/2017 — Het Zottegems college van burgemeester en schepenen heeft zich in de voorbije weken gul getoond en verschillende plaatselijke verenigingen bedacht met een toelage uit de stedelijke subsidiepot. Ziehier een overzicht. (C.C.)

De volgende muziekverenigingen krijgen een stuk van de subsidietaart als financi ële vergoeding voor zogeheten ‘stedelijke prestaties’ die zij in het voorbije jaar 2016 geleverd hebben bij plechtigheden, vieringen, carnavalstoeten, festiviteiten enz. (à 300 euro per prestatie): harmonie Vrije Kunstkring 1.500 euro, muziekmaatschappij Sint-Cecilia Sint-Maria-Oudenhove 2.400 euro, fanfare Moed en Volharding Velzeke 900 euro, Tirolerkapelle 1.800 euro en concertband Opus 7  300 euro.

Om dezelfde reden is er ook, à 200 euro per prestatie, 600 euro en 200 euro voor respectievelijk het zangkoor Crescendo en het Sint-Pauluskoor Godveerdegem alsook 200 euro voor turnkring Eikels Worden Bomen.

Daarnaast besliste het stadsbestuur om aan de volgende verenigingen eveneens een financieel steuntje te geven: 5.000 euro voor vzw Natuurpunt voor de aankoop van ecologisch waardevolle gronden gelegen in Erwetegem met een totale oppervlakte van 7ha 85a, 124 euro voor het Sint-Pauluskoor Godveerdegem ter gelegenheid van 40-jarig bestaan, 2.000 euro zoals ook in de voorbije drie jaar voor vzw Free Entrance voor de organisatie van het More Blues Festival op 2-3-4 juni ll.

De handelaarsvereniging Winkelcentrum Zottegem had nog een subsidie van 500 euro tegoed voor het bezoek van de kerstman met koets aan de kerstmarkten tijdens het voorbije eindejaar alsook het Ertegems Carnavalcomit é een tegemoetkoming van 687,50 euro voor de organisatie van de carnavalsviering in Erwetegem op 15 januari van dit jaar.

Ook twee (wieler)sportverenigingen werden bedacht met een toelage: 2 x 27.500 euro voor vzw Zottegemse Wielerclub voor de inrichting van de UCI 1.1 Grote Prijs Stad Zottegem op kermisdinsdag zowel in augustus van dit jaar als in 2018, en 250 euro voor het Sportverbond Strijpen voor de (mede)organisatie van de slotrit van de internationale Driedaagse van Axel voor juniores op 21 mei ll.

Voor Basic Life Support werd zoals voorgaande jaren opnieuw 2.500 euro opzijgelegd. Dit is een opleidingsprogramma dat ingericht wordt vanuit de spoeddienst van het AZ Sint-Elisabeth om de basistechnieken van het reanimeren aan te leren (1 uur theoretische vorming + 1 uur praktische oefeningen).

In het kader van steun aan ontwikkelingssamenwerking wordt 3.000 euro geschonken aan het Consortium 12-12 voor de bestrijding van de hongersnood in Zuid-Soedan en de dreigende hongersnood in Somali ë, Jemen en Nigeria. In totaal 20 miljoen mensen lopen er gevaar om door zware ondervoeding het slachtoffer van deze ergste humanitaire crisis sinds 1945 te worden.               (C.C.)