Redactioneel: golf in Vlierzele

herman de knyf2

Vlierzele, 12/06/2017 – Het bericht over het openbare onderzoek rond een mogelijk golfterrein in Vlierzele  op de oude stortplaats, laat weinigen onberoerd. De Beiaard redacteur, Herman De Knijf,  zet aan tot genuanceerd denken en ziet alternatieven, zelf mogelijkheden met een extra meerwaarde. (CN)

 

Redactioneel, 12/06/2017 –  De golfsport is bezig aan een democratisering zoals dat jaren terug ook het geval was met tennis. Na vele jaren van overlast voor de inwoners van Vlierzele (ontginning en nadien stortplaats) heeft de gemeente Sint-Lievens-Houtem samen met het Provinciebestuur een nieuwe bestemming op het oog voor het gewezen stortterrein op de wijk Bussegem in Vlierzele.

Er blijven weinig alternatieven over volgens het onderzoek van de Provincie, enkel landbouw zou nog een waardevolle activiteit kunnen zijn: specifiek weiland voor schapen. Een windmolenpark zou technisch moeilijk haalbaar zijn (wegens onstabiele ondergrond) en een zonnepark lijkt ook moeilijk te realiseren.

De liefhebbers en actieve sporters van golf groeien ieder jaar aan. Het begrip  dat golf een elitesport is wordt intussen stilaan afgebouwd, alhoewel er nog golfclubs zijn die veel meer dan 1000 euro lidgeld vragen voor een abonnement van één jaar.

Hoe kunnen de inwoners van de gemeente mee profiteren van dit golfproject ?  

Als het een exclusieve private golfclub wordt, dan kunnen de Vlierzelenaren, Houtemnaren en anderen kiezen om actief lid te worden. Maar stel dat  het project golf  vertrekt vanuit het idee van een ‘multifunctioneel en recreatief gebruik’ …?

Met andere woorden dus ook voor niet-golfers. Of nog anders gezegd: dat iedere Houtemnaar ook ‘medegebruiker’ is. Concreet betekent dit dat niet-leden ook terreinen zouden kunnen gebruiken (terreinen voor stille recreatie en sport weliswaar). Zodoende zouden wandelwegen, parkjes, rustzones, fietspaden, visvijvers, petanqueterreinen en zelfs misschien tennisvelden kunnen worden gebruikt door de inwoners van de gemeente, zonder lidgeld te moeten betalen aan de golfclub.

We weten uiteraard nog niet welke exploitatievorm er zal komen. We weten evenmin of er een jeugdwerking in diverse sporten en in de golfsport zal worden aangemoedigd. We weten momenteel dat de exploitatie niet door de Provincie zal gebeuren en niet door de gemeente, maar in private handen zal worden gegeven. Er zijn uiteraard ook nog een aantal sociaal-maatschappelijke aspecten die kunnen onderzocht worden. Tenslotte zijn er ook economische aspecten (jobs en handel) en mag ook het ‘ecologisch aspect’ niet vergeten worden.

Stof genoeg om over alles nog eens grondig na te denken, in de hoop dat de inwoners een stuk kunnen meegenieten van het toekomstige project.

Herman de Knijf, redacteur bij De Beiaard.

(Gewezen ambtenaar bij het BLOSO, schrijft hier als redacteur van De Beiaard.)