Zottegemse oud-leraar na meer dan 60 jaar kosterschap overleden en nog andere koekelarings (2017 – 24)

koekelarings1111

Zottegem, 14/06/2017 –  In Sint-Maria-Oudenhove is Beni Vanderzwalmen overleden, op 78-jarige leeftijd. Zaterdag 17 juni vindt zijn uitvaartdienst plaats in de kerk waar hij decennialang aan verbonden was als koster-organist. Meer hierover en nog andere nieuwtjes kunt u lezen in deze nieuwe reeks Zottegemse Koekelarings.

Op vrijdag 9 juni ll. is Beni Vanderzwalmen thuis, aan de Brakelstraat in Sint-Maria-Oudenhove, in familiekring overleden. Hij werd 78 jaar (geboren in Opbrakel op 23 september 1938). Beroepshalve was Beni Vanderzwalmen muziekleraar aan het Zottegemse Instituut Sint-Barbara alsook aan het Provinciaal Technisch Instituut in Bevegem en in Ninove. Daarnaast stelde Beni Vanderzwalmen zich gedurende meer dan zestig jaar ten dienste van de parochie. Hij was amper 16 jaar toen hij op 1 december 1954 in Sint-Maria-Oudenhove de taak van koster-organist op zich nam en daarmee was hij toen de jongste koster van ons land. Sindsdien was hij altijd trouw op post ter beschikking van zijn parochie (later ook in Sint-Goriks-Oudenhove) en werd hij één van de kosters met de langste staat van dienst. Ter gelegenheid van zijn diamanten kosterschapsjubileum werd hij trouwens in januari 2015 officieel door het college van burgemeester en schepenen in het stadhuis ontvangen. Ook werd hij door het bisdom gehuldigd met het gouden ereteken van Sint-Bavo. De uitvaartdienst van Beni Vanderzwalmen heeft plaats op zaterdag 17 juni om 10 uur in de parochiekerk van Sint-Maria-Oudenhove (mogelijkheid om de familie te condoleren na de plechtigheid).

– Nog 15 bomen tegen de vlakte: We hebben het in deze rubriek eerder al gehad over vergunningen die door het stadsbestuur zijn afgeleverd voor het kappen van bomen op een tiental plaatsen, in totaal goed voor zo’n 240 bomen (hoofdzakelijk populieren, waaronder 130 populieren in lijnverband in het dal van de Traveinsbeek tussen Erwetegem en Sint-Goriks-Oudenhove). Daar kunnen we nog aan toevoegen dat ook in Strijpen in de Meersstraat (kant naar het voetbalterrein toe) drie populieren mogen geveld worden langs de rand van een weiland aansluitend bij de huiskavel van een landbouwbedrijf. Twee populieren die deel uitmaken van een rij bomen langsheen de rand van een perceel weiland aan de oever van de Zwalmbeek op grondgebied Sint-Goriks-Oudenhove, mogen / moeten gekapt worden omdat zij al sterk overhellen en, mochten zij helemaal omwaaien, een potentieel gevaar zijn voor fietsers en voetgangers die gebruik maken van het nabije Mijnwerkerspad. In Elene mogen tien populieren tegen de vlakte die in lijnverband staan langsheen een toegangsstrook naar een perceel weiland, grenzend aan een ‘garageweggetje’ achter de tuinen van een aantal huizen aan de Steenweg op Aalst. Op al deze plaatsen moeten de gevelde bomen vervangen worden door een nieuwe aanplant met streekeigen soorten.

– 11.000 euro voor jazzevent, 6.500 euro voor kunstwerk: Al meer dan tien jaar vindt er eind juni in het park aan het Kasteel van Egmont een jazzevent plaats en ditmaal gebeurt dit op zaterdag 17 juni (van 14 uur tot 1 uur ’s nachts) en zondag 18 juni (van 11 tot 18 uur). Om het evenement beter te omkaderen en uitstraling te geven, wordt sinds een vijftal jaar samengewerkt met Jazz on Sunday dat als tegenprestatie de opbrengst van de catering krijgt. De kosten voor de stad Zottegem die het grootste deel van de artiestengages voor haar rekening neemt, zijn geraamd op 10.900 euro. Voor de bezoekers van ‘Jazz Zottegem at the bib’ is dit ook een gelegenheid om eens het kunstwerk te gaan bewonderen dat door Zottegemnaar Klaas Van Der Linden in opdracht van de stad recentelijk werd gerealiseerd op de muur aan de noordkant van de nieuwbouw van de stadsbibliotheek. Aan dit project hangt een prijskaartje van 6.500 euro, waarvan 3.750 euro voor de kunstenaar. De provincie Oost-Vlaanderen deed een duit in het zakje met een subsidie van 3.000 euro.

– Sint-Antoniusviering in Godveerdegem: Ter gelegenheid van de feestdag van de H. Antonius van Padua (op 13 juni) heeft, in een organisatie van de plaatselijke afdelingen van de Landelijke Gilde en KVLV, op vrijdag 16 juni om 19u30 aan de Sint-Antoniuskapel aan de hoek Korenbloemstraat / Stopweide in Godveerdegem voor het achtste jaar op rij opnieuw een openluchtmis plaats. De eucharistieviering zal door het plaatselijk Sint-Pauluskoor onder leiding van dirigent Antoine De Troyer opgeluisterd worden met zowel één- als meerstemmige liederen (ook samenzang met de aanwezigen). Voor het eerst zal de openluchtmis voorafgegaan worden door een processie waarvoor om 18u45 verzameld wordt aan de parochiekerk en die zal begeleid worden door de muziekmaatschappij Sint-Cecilia uit Sint-Maria-Oudenhove. Na de openluchtmis zal er ter plaatse nog gelegenheid zijn voor een drankje. De opbrengst hiervan is integraal bestemd voor het verdere onderhoud van de Sint-Antoniuskapel die vier jaar geleden door vrijwilligershanden van leden van de Landelijke Gilde helemaal opgeknapt werd (lees ook hieronder bij ‘Speciale verkeersregelingen’).

– Vrijetijdsmarkt toch weer in september: In plaats van de Cultuurmarkt die al na vier edities werd opgedoekt, vatte het Zottegemse stadsbestuur vier jaar geleden het plan op om een Vrijetijdsmarkt te organiseren. Tegelijk werd hiervoor verhuisd van het marktplein in het stadscentrum naar de site Bevegemse Vijvers. Waar de Cultuurmarkt bedoeld was voor de eigen stedelijke culturele instellingen en plaatselijke culturele organisaties, wil de Vrijetijdsmarkt daarnaast tevens de sport-, jeugd- en andere Zottegemse verenigingen daarbij betrekken om op die manier het volledige aanbod qua vrijetijdsbesteding in Zottegem voor te stellen en te promoten. Hoewel hiermee ook op een groter publiek gemikt werd, moest echter toch een tanende publieke belangstelling vastgesteld worden. Daarom gingen er stemmen op om deze Vrijetijdsmarkt een paar weken of maanden vroeger te organiseren maar inmiddels is besloten om — althans wat betreft de vijfde editie — hiervoor toch opnieuw op de eerste zondag van september afspraak te maken. Met het oog op enig nieuw elan wordt van de standhouders verwacht dat ze bij de inkleding van hun ‘kraam’ ook op een attractieve manier met het element ‘markt’ aan de slag zullen gaan, ondermeer door ook te zorgen voor animatie allerlei: demo’s, schmink, gratis proevertjes enz. Verenigingen die op zondag 3 september van 14 tot 17 uur aan de 5de Vrijetijdsmarkt willen deelnemen, kunnen nog tot volgende week inschrijven.

– Speciale verkeersregelingen: Naar aanleiding van de Sint-Antoniusviering aan de kapel op de hoek Stopweide / Korenbloemstraat in Godveerdegem (zie hierboven) zal er op vrijdag 16 juni van 15 uur tot middernacht een parkeerverbod gelden in de omgeving van de kapel en geen doorgaand verkeer (alleen plaatselijk verkeer) toegelaten zijn in de Korenbloemstraat, Stopweide en Tulpenstraat. Dit zal gesignaleerd worden ter hoogte van de kruispunten Korenbloemstraat / Tweekerkenstraat, Korenbloemstraat / Rozenstraat, Stopweide / Krassestraat en Tulpenstraat / Tweekerkenstraat.

Omwille van speciale kermisactiviteiten (rommelmarkt, barbecue, muzikaal optreden) die vanuit caf é Sportstadion georganiseerd worden, zal er zondag 18 juni van ’s morgens om 6 uur tot 20 uur in Bevegem niet mogen geparkeerd worden en in geen van beide richtingen verkeer toegelaten zijn op het Heilig Hartplein (deel rijbaan tussen Welzijnstraat en Kastanjelaan + rijweg voorlangs school en kerk + plein) alsook in de Dr. Van Wymerschlaan (deel tussen Kastanjelaan en Acacialaan) en Kastanjelaan (tussen Godveerdegemstraat en Acacialaan).                         (DE BAKKER)