Derde editie Expo M-Factory in Zottegem

M-factory IMG_7209

Zottegem, 27/07/2017 –  Driemaal is scheepsrecht, moet het Zottegemse kunstenaarstrio Miel De Roover, Marc Galle en Matthias Michiels hebben gedacht, want zij brengen in juli nog maar eens kunst in de fabriek, ruim 45 jaar nadat o.m. Roger Raveel, Raoul De Keyser en Etienne Elias dat deden in de Dulcia-breigoedfabriek. (Sjk)

M-factory M-02

Vermomde juli-heiligen in loodsen Michiels Sport

Deze fabriek van dienst, waarin het trio stilaan een kunsttraditie cre ëert, is die van de opslagloodsen van Michiels Sport in de Doornweg. Het project ontleent zijn naam aan de eigenaar van de loodsen, maar de M staat ook voor de voornamen van de kunstenaars. Het thema vindt zijn oorsprong in het eindwerk van Matthias Michiels in de Lucas School of Arts dit jaar.

Kunst in de fabriek

Bezieler Marc Galle was amper zeven toen een handvol avantgardekunstenaars in 1969 de Dulcia-breigoedfabriek in Zottegem tot kunstwerk verklaarden, met onder meer Roger Raveel, Raoul De Keyser en Etienne Elias. Marc buit momenteel het kunsthuis deCafe tegenover de fabriek uit, waar momenteel een andere expo See U/See Everything loopt. Marc wilde enkele jaren geleden het Dulcia-kunstproject een laatste keer doen herleven, voordat de fabriek uit het Zottegemse straatbeeld zal verdwijnen, maar kreeg daarvoor geen toestemming van de familie Cantaert of de curatoren. Samen met Miel De Roover en Matthias Michiels, de andere M’s uit de M-Factory, week hij daarom uit naar de opslagloods van Ignace Michiels, uitbater van Michiels Sport en vader van Matthias. De omgeving bleef aldus industrieel.

M-factory IMG_7217

Vermomde Heiligen

Voor het eerst hebben Marc, Miel en Matthias ook een thema aan hun expo verbonden. Dat thema luidt: Saints in Disguise, of, naar het Nederlands vertaald, vermomde heiligen. Het thema is ontleend aan het eindwerk voor de Lucas School of Arts van Matthias Michiels, dat in de expo te zien zal zijn en dat handelt over hoe het geld en het kapitalisme gaandeweg de nieuwe heiligen zijn geworden. Ook Miel en Marc verwijzen in hun werk vaak naar mistoestanden in de macht en winst najagende maatschappij of de vaak nefaste invloeden van om het even welke religie. Zij sloten zich dan ook graag aan bij Matthias’ eindwerkthema.

In sito installaties

Van Miel De Roover, die onder meer vanuit zijn atelier boven caf é De Reinaert al zowat een half mensenleven de geest van Cobra door Zottegem laat waren, zij het op doek, op wandtapijten of in assemblages, kan weer spektakel verwacht worden. Daarmee wil hij een vervolg breien op zijn in sito installaties uit de vorige edities, zoals het reuzenaquarium of plasticzakjestoren. Wat het precies wordt verraden we nog niet. Maar Miel heeft in functie van het thema een selectie gemaakt van oud en nieuw werk. Jij wil alleen kwijt dat er veel kruisbeelden in zullen figureren.

M-factory IMG_7213

Eindwerk

Matthias Michiels zal niet alleen zijn eindwerk tonen, dat iets te maken heeft met het Lam Gods. Hij zal ook weer ter plaatse een wandschildering maken. Matthias gaat onder de naam Kymo door het wandschildersleven en heeft zijn sporen al her en der verdiend op openbare plaatsen. Onlangs verdiende hij nog zijn sporen in de Stationsstraat naar aanleiding van de zomerbraderie. Marc Galle ten slotte zal een reeks kleine schilderijtjes in acryl in de ruimte inpassen. Maar ook een aantal grote werken op doek zullen op het thema inpakken, evenals in sito gemaakt sculpturen met mixed media, dat wil zeggen, allerhande materialen en technieken dooreen gebruikt.

Kunstfeest

Meer nog dan een etalage voor de werken van onze streekkunstenaars te zijn, wil de M-Factory vooral een kunstfeest in Zottegem neerzetten, waar een sfeer van ongedwongenheid en kameraadschappelijkheid primeert en waar een koele pint nooit ver weg is. Alleen zo krijgt de avantgardesfeer van weleer een staartje. Die stond behalve voor vriendschap en samenwerking immers ook voor improvisatie, uitproberen en, vooral, veel amusement.

Praktisch

De tentoonstelling loopt gedurende de eerste drie weekends van juli, telkens van 14 tot 18 uur. Op zaterdagvoormiddag 1 juli vindt om 14 uur een vernissage plaats, waarop iedereen van harte welkom is met de artiesten het glas te heffen en een kunstbabbel te slaan. De toegang is gratis. De Michiels loodsen zijn bereikbaar langs de Doornweg, het verbindingsstraatje tussen de Grotenbergestraat en de Ooststraat. Parkeren kan in de Ooststraat en de zijstraten ervan.