Schepen Feestelijkheden Jean Marie De Groote: ‘Bezieling is nodig om kermis succesvol te maken’


‘Een kermis wordt opgebouwd, is niet mogelijk met enkel structuren. Structuren en afspraken zijn nodig, maar een kermis wordt vooral gemaakt en gedragen door mensen’, speechte schepen van Feestelijkheden Jean Marie De Groote op de persvoorstelling van het programma Sinksenkermis 2018. (R 17, foto DDL).

‘Die persoonlijke inbreng, die bezieling is nodig om een ‘kermis’ tot een succesvol evenement te maken. De persoonsgebonden inbreng vinden we terug in de tien leden van het Sinksencomit é, nu nog als stille werkers achter de schermen, maar straks tijdens de kermis, in de schijnwerpers als als mede-organisatoren, allen met Oosterzeelse roots, als vriendengroep de organisatie van de kermis dragen en in goede banen leiden’.
Schepen Jean Marie De Groote   bedankte uitvoerig het Sinksencomit é, voorzitter Wim Magerman en partner Hilde die het enthousiasme overbrengen op het comit é. Hij zorgde voor een uniforme kledij voor de leden van het Sinksencomit é, een nieuwe opstelling van de tent van Con Animo, wielerwedstrijd met derny’s, een kleurrijke en verlichte Cava- en Ginbar, bal populair, persconferentie met taart, kermisreceptie. Wim Magerman, een man met vele verdiensten. De schepen loofde ook de sponsors, het gemeentepersoneel, technische dienst, feestelijkheden, mobiliteit, veiligheid, lokale politie, brandweer, MPOS seingevers en de vele medewerkers. Jean Marie De Groote duidde ook een stukje geschiedenis, het ontstaan van kermis: ‘Kerkmis’: een feest met spijs en drank na een speciale mis in de kerk, naar aanleiding van de opening, inhuldiging van een nieuwe kerk. En de ‘kerkmis’ werd jaarlijks herhaald, jaarlijks gevierd. ‘In onze hedendaagse tijden is de kermis een tegengif tegen de vereenzaming, het isolement, tegen de overdreven cocooning, en het ‘onbekende nabuurschap’. Het is mede bouwen aan een warme en inclusieve samenleving. ‘Afspraak: we treffen elkaar op de kermis’, weet schepen van feestelijkheden Jean Marie De Groote . ‘Kies in het programma van Sinksenkermis (53 items) uw niet — te — missen — evenementen, je bent welkom op de Sinksenkermis 2018.                       Reporter 17
X