Nog nieuwkomers op Zwalmse N-VA lijst

N-VA Zwalm stoomt zich klaar richting de verkiezingen van oktober 2018. Nadat de kopplaatsen en lijstduwer bekend werden gemaakt, werd eerst de nodige aandacht besteed aan het inhoudelijke. Alvast de speerpunten van N-VA Zwalm werden gecommuniceerd. Het volledige programma wordt na de zomervakantie gelost. Ondertussen wordt er verder gewerkt aan de lijstvorming.  

 

Met trots kondigt  lijsttrekker Peter Van Den Haute  dan ook aan dat  Michel Terryn  (Roborst) plaats vier voor zijn rekening zal nemen, hij komt hiermee vlak na  Christine Vallat  en  Jan Soenen. Michel is ambulancier en geeft momenteel les in eerste hulp. Op plaats vijf komt  Christiane Bollaert  (Sint-Maria-Latem). Deze actieve senior vormt als het ware samen met  Willy Schiemsky  uit Roborst (plaats acht) een tandem, waarbij wij het belang van onze senioren mee willen onderstrepen. Op plaats zes komt  Baudewijn Diependaele  (Sint-Blasius-Boekel), de vader van Matthias Diependaele (fractieleider N-VA in het Vlaams Parlement) en zelf uittredend provincieraadslid. Hij steunt de lijst. Hij werd ook voorgedragen door de afdeling voor de provincieraadslijst. Baudewijn zal de lijst N-VA Aalst-Oudenaarde duwen. Hiermee maakt  Zwalm opnieuw kans op een Zwalms provincieraadslid.

 

Op plaats zeven verwelkomen we een  nieuwkomer.  Josiane Ghistelinck  was penningmeester voor CD&V Zwalm. Ze vervoegt onze rangen.

Josiane: “Ik volg als het ware wijlen mijn echtgenoot, Antoine Hoste, die actief was bij de VU en SK Munkzwalm. Ik vind dat er  nood is aan verandering in Zwalm. Daarom steun ik de N-VA Zwalm lijst met volle goesting!”

 

De  drie uittredende mandatarissen duwen de lijst. Dokter  Louis Ide  en nationaal secretaris van N-VA  (Dikkele) was al als lijstduwer al bekend. Op de voorlaatste plaats komt verpleegkundige en uitredend gemeenteraadslid  Gerda Van Den Bulcke  (Roborst) en op de derde laatste plaats (17) komt  Willy De Vleeschauwer, uittredend OCMW-raadslid.