Een groene ring rond Zottegem: Interview met gemeenteraadslid Heidi Schuddinck

Groen Zottegem richt zich naar eigen zeggen op de kiezer die gaat voor betere mobiliteit in een leefbare en duurzame stad waar ze het ondernemen wil stimuleren. De partij schuwt de grote woorden niet en gaat voor een eerlijk, slim en sociaal beleid.

Leden van de partij Groen geven zelden een ‘ik’-antwoord. Voor hen telt ‘wij’. Zij zijn fier om in Zottegem te leven en dat willen ze uitstralen.

De Beiaard: Wie zijn de tenoren van Groen Zottegem.

Heidi Schuddinck: Als je vraagt naar tenoren rijst bij mij onmiddellijk de vraag naar de sopranen, bij groen Zottegem is er sprake van samenspel, er is een goede samenwerking waarbij ieders stem belangrijk is.

De Beiaard: Wat is de sterkte van de ploeg?

Heidi Schuddinck: De sterkte van de ploeg vinden we terug  zowel in het samenwerken  als bij het inhoudelijk werken, we focussen op inhoud, op verbeteringen, we werken resultaats- en oplossingsgericht.

De Beiaard: Hoe evalueert u het werk van de huidige legislatuur?

Heidi Schuddinck: Er is weinig communicatie en transparantie, de voeling met de bevolking is daardoor niet groot. Wij ijveren ook voor een betere werking van de adviesraden, luisteren naar de mensen die zetelen in de adviesraden en hun expertise ter harte nemen.

Zottegem komt groezelig over, het centrum ligt er (soms) niet proper bij en men is ook niet bij de pinken om na evenementen orde op zaken te stellen (bv nadars die blijven staan , etc)

De stadskernrenovatie is niet volledig uitgevoerd, deel 2 “de heraanleg van de Heldenlaan” is verschoven naar 2019.

Ook op het vlak van “autoluw” maken is er nog werk aan de winkel, dit punt hangt samen met een goed parkeerbeleid en algemeen mobiliteitsplan.  Het stadsbestuur nam al maatregelen om het stadscentrum aantrekkelijker te maken , bijvoorbeeld het cre ëren van de zone 30 en een tonnagebeperking voor vrachtverkeer. We stellen echter ook vast dat er regelmatig geparkeerd wordt in het wilde weg en dat de veiligheid voor fietsers en voetgangers er niet op verbeterd is.

Verkeersdruk zorgt voor irritatie en vraagt voor een slimmere inrichting van de straten. Daarom is Groen Zottegem voorstander van een algemene mobiliteitsstudie en plan.

Wij hebben de indruk dat de huidige meerderheid vooral wil scoren met eigen projectjes en de samenwerking tussen de meerderheidspartijen beter kan.

Groen Zottegem tijdens een recente actie.

De Beiaard: Wat wil u volgende legislatuur zeker anders aangepakt zien?

Heidi Schuddinck: Een betere communicatie is noodzakelijk, dichter bij de mensen staan en werken aan een globaal project voor Zottegem in plaats van in hokjes te denken/werken.

Inzetten op verduurzaming van de stad, met oog voor mobiliteit, vergroening, aantrekken en ondersteunen van ondernemers. Van Zottegem een moderne stad maken met uitstraling.

De Beiaard: Ziet u een ideale coalitie waarin groen het verschil kan uitmaken?

Heidi Schuddinck: Jazeker, we zijn er van overtuigd dat er partijen zijn waarmee we een goed beleidsakkoord kunnen afsluiten voor Zottegem.

De Beiaard: Dan een gemakkelijkere vraag. Volgers op social media kennen je als ad-rem, met veel humor en zelfrelativerend. Vul deze beschrijving eens aan?  

Heidi Schuddinck: Empathisch, ernstig , aanwezig, loyaal, optimistisch, spontaan.

De Beiaard: Als je, buiten je politiek, iemand in de spotlight zou mogen zetten, wie is dat en waarom?

Heidi Schuddinck: Ik heb een bijzondere waardering voor het werk van Rudi Vranckx, als journalist brengt hij nieuws uit zeer conflictueuze gebieden. Hij informeert ons en legt daarbij dikwijls de vinger op de wonde , een man met ontzettend veel inzicht.

De Beiaard:   Waarmee en hoe wil u zeker op het beleid kunnen wegen?  

Heidi Schuddinck: Hetgeen ik erg belangrijk vind is het  inzetten op  verbinding, om te verbeteren. Gefocust op inhoud. Een voorbeeld, hoe kunnen we de mobiliteit verbeteren; niet alleen vanuit het oogpunt automobilist maar ook voor senioren, kinderen, bezoekers aan onze stad. Mobiliteit staat in relatie met ruimtelijke ordening, jeugd, senioren, toerisme, middenstand enzovoort. Hetzelfde geldt voor andere domeinen. Linken leggen tussen thema’s, domeinen  vinden we erg belangrijk. Je kan ruimtelijke ordening niet los zien van mobiliteit, woonbeleid en lokale economie. Het sportbeleid mag wat meer uitstraling en dynamiek krijgen.

We willen een groene ring rond Zottegem.

Onze stad beschikt over een aantal groene zones die men kan uitbouwen tot een groter geheel (Zwalmvallei , Molenbeekvallei, Steenbergse bossen). Een verstandig openbaar groenbeheer zorgt ook voor meer biodiversiteit.

Meer groen is ook goed voor uw gezondheid en geestelijke welbehagen. Groen bevordert ook het sociale contact en biedt bescherming tegen hittegolven en wateroverlast. Het speelt ook een belangrijke rol voor een goede luchtkwaliteit, een steeds prangender probleem, vooral voor kwetsbare bevolkingsgroepen zoals kinderen en ouderen, lucht die ook u inademt ..

Kortom: Zottegem, een voorbeeldfunctie als groene stad met een ecolabel.

De Beiaard: Wie is Heidi?

Heidi Schuddinck: Open communicatie en gedrevenheid typeren Heidi, ze koppelt dit aan stevige dossierkennis en verbindend samenwerken. Heidi staat klaar met een luisterend oor en laat de problemen niet los tot ze opgelost zijn. Heidi is daadkrachtig en neemt het voortouw, staat dicht bij de mensen en is goed benaderbaar. Duidelijk en kordaat en niet rond de pot draaiend.