Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem zoekt brandweermannen en -vrouwen

Brandweerpost Sint-Lievens-Houtem is op zoek naar gemotiveerde kandidaten die brandweerman/vrouw willen worden.

Naar aanleiding van de brandweerhervorming werd – de toenmalige voorpost van brandweer Zottegem – brandweer Sint-Lievens-Houtem op 01/01/2015 een volwaardige autonome brandweerpost. Deze brandweerpost werkt dus sindsdien volledig zelfstandig binnen de hulpverleningszone “Vlaamse Ardennen”. Momenteel zijn er 19 manschappen actief in deze brandweerpost. Dit jaar kwamen 2 nieuwe brandweermannen de post versterken. Meer info ivm voorwaarden aanwerving kan men vinden de website www.bvlar.be.

Door continu te investeren in personeel, materiaal en materieel wil deze brandweerpost – zoals alle andere posten binnen Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen – steeds up-to-date zijn en beschikken over de beste middelen om de burger in nood te helpen. In dit kader werd in 2018 al geïnvesteerd in nieuw ontzettingsmateriaal voor bevrijden van geknelde personen bij verkeersongevallen. Dit materiaal is veiliger, effici ënter en ergonomisch, wat het gebruik tijdens dergelijke interventies alleen maar ten goede komt, zowel voor slachtoffer als brandweerman.

Op dit ogenblik beschikt de post Sint-Lievens-Houtem over 3 voertuigen:

> Een multifunctionele autopomp, die zowel kan worden ingezet voor brandbestrijding als voor technische interventies

> Een tankwagen met 8000 L water

> Een logistiek voertuig voor interventies van diverse aard

Het wagenpark werd vorige week aangevuld met nog een nieuw voertuig. Het betreft een personeelsvoertuig voor 8 personen. Doel van dit voertuig is divers. Het kan ingezet worden om personeel naar grotere interventies te brengen, voorzien in transport naar opleidingen aan de brandweerscholen, zonale vergaderingen, opdrachten van werkgroepen, enz… Het voertuig werd op zondag 1 juli plechtig ingehuldigd in aanwezigheid van Burgemeester en Schepenen van het gemeentebestuur Sint-Lievens-Houtem, de Zonecommandant, verantwoordelijken van de diverse brandweerposten en beleidsmedewerkers van de Hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Met fierheid en trots werd dit voertuig dan ook plechtig in ontvangst genomen door alle leden van de post Sint-Lievens-Houtem. Bij deze willen de leden van deze post ook alle collega’s bedanken die dit dossier hebben behandeld met onderstaand resultaat.

X