Steun Egmont en Sabina tijdens de Dodentocht tvv Open kampenI

Ter gelegenheid van het Egmontjaar zullen Carla Verdonck uit Scheldewindeke (5de deelname – volgnr. 819) en Wim Van Geert uit Zottegem (31* deelname – volgnr. 10404) als koppel en respectievelijk Sabina van Beieren en Lamoraal Van Egmont deze wandeltocht van 100 kilometer binnen een tijdspanne van 24 uur opnieuw op hun palmares proberen te zetten, (http://www.dodentocht.be/)

Als goede doel werd dit jaar gekozen voor Open Kampen, scoutskampen voor kinderen uit kansarme gezinnen, uit instellingen, asielzoekers,… die niet zijn aangesloten bij een jeugdbeweging. Zodoende wordt de scoutsmicrobe ook aan hen doorgegeven en wordt de doelgroep op haar beurt beter gekend. Dit alles valt onder de leiding van Scouts en Gidsen Vlaanderen, (https://www.scoutseneidsenvlaanderen.be/kampen-weekends/open-kamp)

De basisinleg bedraagt 10 EUR (meer mag oo<) of 0,10 EUR per kilometer. Indien de aankomst niet wordt bereikt zal als tegenprestatie één dag vrijwilligerswerk uitgevoerd worden tijdens een open kamp. Bijdragen kunnen gestort worden op rek.nr. BE86 8905 4414 2850 – Carla Verdonck – Scheldewindeke met als mededeling Dodentocht – Open Kamp.