Aankooptaks woning van 10% naar 7%


Opgepast niet voor alle woningen

Aankooptaks woning van 10% naar 7%, maar…..

 Niet voor alle woningen

Vanaf deze maand 1 juli 2018 is er een nieuw registratietarief bij aankoop van een enige gezinswoning in het Vlaams Gewest.

Niet te vroeg gejuicht er zijn beperkingen waarmee de koper best rekening houdt.

Hoe goedkoper een woning wordt aangekocht, hoe minder taksen er worden betaald.

Wel voordelig tarief

Men kan enkel van het voordelig tarief genieten als het gaat om een bestaande woning.

Dus geen woning in aanbouw, ook geen woning op plan.

Met als bijkomende voorwaarden dat het gaat om een huis of het geheel of gedeelte van een verdieping van een gebouw dat hetzij na normale herstellings- of onderhoudswerken hoofdzakelijk dient tot huisvesting van een gezin of één persoon. Ook de aanhorigheden die tegelijk met het huis het gedeelte of het gedeelte van een verdieping worden verkregen vallen onder deze regeling.

Geen voordelig tarief

Totaal uitgesloten van dit voordelig tarief zijn de tweede woningen of de aankoop van een woning als de koper al eigenaar is van een woning.

Bouwgrond kan evenmin genieten van het voordeeltarief, evenals de aankoop van niet-gezinswoningen.

Nog een misverstand, koopt men een nieuwbouwwoning dan geniet men niet van het registratietarief maar betaalt men 21 % BTW op de woning en op de grond die tegelijk wordt aangekocht.

Een particulier die zelf de zaak in handen neemt en een huis laat bouwen betaalt op de werken en de aankoop van alle materialen eveneens 21 % BTW.

Goedkope woningen zijn zeer voordelig

Koopt men een bescheiden woning in een goedkope gemeente of stad zoals Ronse of Geraardsbergen dan is dit zeer voordelig.

De genieters van het voordelig tarief van 7% betalen voor een woning die 150.000 euro kost, maximaal 8.740 euro alle kosten inbegrepen.

Voor dezelfde woning van 150.000 euro waarvoor men geen aanspraak kan maken op het voordelig tarief van 7%, betaalt men dan maximum 18.840 euro.

Bij duurdere woningen zijn de verschillen tussen 7% en 10% wel kleiner.

Bij aankoop van een woning die 250.000 euro kost betaalt men aan het goedkopere tarief maximum 22.000 euro alles inbegrepen en bij het duurdere tarief maximum 29.500 euro.

Met dank aan de Koninklijke Federatie van het Belgisch Notariaat. Raadpleeg steeds een notaris, dit vermijdt later veel problemen.