Botulisme in Brakel ( vijver De Rijdt)

Op het gemeentelijk recreatiedomein De Rijdtmeersen is botulisme vastgesteld.

Botulisme is een vergiftiging door een bacterie en treedt bij watervogels op tijdens langere periodes van warm weer. Als het dode dier niet aangeraakt wordt, is er geen gevaar voor de gezondheid. Ook het water van de vijver is niet besmettelijk.
De ziekte treft dus watervogels, en vooral eenden. Ze krijgen verlammingsverschijnselen en uiteindelijk kunnen ze hun kop niet meer boven het water houden en verdrinken ze.
Botulisme kan de hele zomer actief blijven.
Aandachtspunten voor bezoekers: ï‚· Vermijd contact met het water tot dit bord is verwijderd ï‚· Raak dode dieren niet aan ï‚· Laat honden niet in het water zwemmen of ervan drinken ï‚· Meenemen of consumptie van vis is uitgesloten!