Dieter Everaert maakt comeback bij Groen Zottegem

Groen Zottegem kiest voor Dieter Everaert als lijstduwer.

Everaert verdween in 2014 van het politieke toneel en maakt nu dus zijn comeback. Hij heeft meteen ook een concreet voorstel klaar: een volwaardig ‘Buurtpark Bijloke’.

“De woonwijk Bijloke kende de afgelopen jaren een zeer sterke groei”, aldus Everaert. “In verschillende bouwfases zijn tal van nieuwe appartementsgebouwen en verkavelingen opgetrokken. De vroegere sportveldjes en speeltuin zijn vervangen door nieuwbouw. Het parkje bij caf é De Zoeten Inval is sterk verouderd en v éél te klein voor een woonwijk met honderden gezinnen. Buurtgroen op wandelafstand maakt onze stad gezonder, klimaatbestendig, maar vooral een stuk aangenamer. De wijk heeft nood aan een groene ruimte waar mensen elkaar ontmoeten, de hond uitlaten, kinderen veilig kunnen spelen en de natuur ontdekken. En de uitbreidingsmogelijkheden zijn er!”

Een groot gebied tussen de Grotenbergestraat, Vijverstraat en Gentse Steenweg is op het gewestplan ingetekend als parkgebied. Vandaag is het gebied een ontoegankelijke weide en bos. Naast een ontmoetingsruimte voor jong en oud biedt deze zone een veilige wandel- en fietsverbinding met het Domein Breivelde, de Bevegemse Vijvers en het stadscentrum. Als ons stadsbestuur wil werken aan een bloeiende, toekomstgerichte stad is de realisatie van kwalitatief buurtgroen een must. Hier in de Bijloke ligt een unieke kans. Ook in het hart van veel deelgemeenten liggen er mogelijkheden om groene ontmoetingsplaatsen te realiseren. Het wordt tijd om naast het centrum ook de deelgemeenten te versterken en toekomstgericht in te richten.”