Gemeenteraadsverkiezingen 2018 in Lierde: Jordy De Borre (Voor Lierde): “ De criminaliteitscijfers in Lierde zijn de laagste van de regio”

Even voorstellen.

Jordy is een geboren en getogen Lierdenaar. Opgegroeid in Sint-Maria-Lierde en nu wonende aan de Tempel in Sint-Martens-Lierde. Hij is gehuwd met Jo ëlle Boogers en trotse vader van Kirsten, Anouk en Muri ël.

Hij neemt voor de tweede keer deel aan de gemeenteraadsverkiezingen op de lijst ‘Voor Lierde’ op plaats nummer 5.

Sinds de vorige verkiezingen is hij voorzitter van CD&V Lierde.

Als OCMW-raadslid weet hij wat er reilt en zeilt in de gemeente. “Niet iedereen heeft het geluk om onbezorgd door het leven te gaan. Gelukkig vormt het OCMW een vangnet voor wie het moeilijker heeft.”  verduidelijkte hij nog.

Tevens is hij lid van verschillende gemeentelijke adviesraden.

Als voorzitter van Oudervereniging De Kei werk hij samen met een sterk team van vrijwilligers om activiteiten te organiseren om Basisschool De Kei te helpen en financieel te steunen.

In de maand december heeft hij een uiterst drukke agenda… begrijpe wie begrijpen kan.

In de zeldzame vrije tijd die hem dan nog rest lukt het hem zelfs nog om te lopen, te fietsen en te dansen.

Hierna stelden we Jordy onze vier vragen:

Wat wil je in Lierde behouden?

De eigenheid en de zelfstandigheid van onze mooie landelijke gemeente moet behouden blijven. Ik geloof eerder in intergemeentelijke samenwerking, dan in een fusie. Lierde is een financieel gezonde gemeente en heeft in de laatste jaren aangetoond dat ze in staat is om heel wat projecten te realiseren waarvoor onze buren ons benijden.

Het bruisend verenigingsleven in Lierde is de motor van ons sociaal leven. De inzet van vele vrijwilligers zorgt ervoor dat iedereen elke dag wel iets kan gaan doen.

Wat wil je in Lierde veranderen?

Ik wil niet zo zeer iets gaan veranderen, maar eerder verder bouwen op wat er is en finetunen waar nodig. Er zijn heel wat zaken gerealiseerd, maar er ligt nog heel veel werk op de plank. We moeten blijven inzetten om onze inwoners bij het beleid te betrekken door voorlichtingssessies en buurtvergaderingen te organiseren en we moeten een actieve betrokkenheid van adviesraden bij het bestuur stimuleren.

Noem twee prioriteiten uit jouw programma.

 Een veilig en net Lierde:

De criminaliteitscijfers in Lierde zijn de laagste van de regio en dat wil ik zo houden. We mogen zeker niet besparen op de professionalisering en de specialisering van ons politiekorps. De aanwezigheid van wijkagent is heel belangrijk. De strijd tegen zwerfvuil moeten we verderzetten.

Verdere uitbouw sportinfrastructuur:

Lierde mag trots zijn op de realisatie van het recreatiedomein rond sporthal ‘De Zandloper’. Op deze site komen vele sporters aan hun trekken. Alleen blijven onze voetballers, dansers en onze biljarters nog in de kou staan. Het realiseren van gemeentelijke voetbalterreinen, het inrichten van de zolder van school De Kei voor de dansers en het vinden van een zaal voor de biljarters staan hoog op mijn prioriteitenlijst.

Wat is je favoriete plaats in Lierde en waarom?

Dit is een vrij moeilijke vraag, gezien er zo vele mooie plaatsen zijn in Lierde. Iedere deelgemeente heeft zo z’n eigen idyllische plaatsen. De Kartuizersite in Sint-Martens-Lierde, Parkbos-Uilenbroek in Sint-Maria-Lierde, Pikkelgemplein in Deftinge en Dorpsplein in Hemelveerdegem. Het is dus niet zo’n makkelijke keuze. Maar de echt favoriete plaats is natuurlijk bij mijn gezin.

Jordy en burgemeester Soetens tijdens de Lierdeloop 2018.