Opsporing verzocht …

De oude Sint Bernardusabdij, nu administratief centrum van de gemeente Hemiksem, was ook meer dan een eeuw kazerne en militair depot. Door zijn ligging aan de Schelde was ze ook gedurende vele jaren een zeer drukbezochte oefenplaats voor de bruggenleggers of pontonniers van de Genie.

Gezocht!

Voor de afwerking van zijn boek “De pontonniers van depot Sint Bernard te Hemiksem” is de auteur nog op zoek naar persoonlijke foto’s, anekdotes, briefwisseling, e.d. van Genisten die ooit gelegerd en/of op oefening waren te Hemiksem.

Waarom deze zoektocht?

Het boek was zo goed als af doch het voelde niet zo aan, er was iets te kort. Naast de “offici ële” geschiedenis, aan de hand van offici ële documenten, foto’s en postkaarten, ontbrak nog juist die persoonlijke toets. Hoeveel soldaten zouden er niet kennis gemaakt hebben met het ijskoude Scheldewater, tijdens de jarenlange beoefening van het slaan en weer afbreken van bruggen over de rivier. Dat was wat er ontbrak, persoonlijke verhalen en anekdotes.

Waar zoeken?

Daar er honderden, zelf duizenden tot de Genietroepen behorende beroepsmilitairen en miliciens uit alle hoeken van ons land naar Hemiksem op oefening gingen is het ook logisch dat de auteur niet enkel in de regio Antwerpen op zoek is naar bruikbaar materiaal. Ook het overgrote deel van de oude postkaarten, met de St. Bernard kazerne als onderwerp, vond hij zeker niet in het Antwerpse doch verspreid over het ganse land.

De auteur.

De auteur, een heemkundige en amateurhistoricus in hart en nieren, is zeker niet aan zijn proefstuk toe. Hij was meer dan twintig jaar actief binnen de redactieraad van het Heemkundig tijdschrift “Heymissen” waarvoor hij in die periode, samen met zijn vader, het leeuwendeel van de artikels leverde. Hij is tevens auteur van het boekje “Hemiksem kastelendorp” en medeauteur en eindredacteur van de boeken “Verenigingsleven in Hemiksem” en “Hemixem in den Groote Oorlog”. Opmerkelijk is zeker ook zijn blijvende verbondenheid met zijn heimat, Hemiksem en de Rupelstreek, want hij woont ondertussen reeds 42 jaar in Sint Martens Lierde.

Oproep.

Iedereen die in het bezit is van briefwisseling, informatie, fotomateriaal en dergelijke en dit ter beschikking wil stellen gelieve contact op te nemen met:

WASTYN Bert

Mail : bert@wastyn.be

Twitter : Wastyn Bert@WastynB

Tel. 055/42 43 35 of  GSM 0495/31 00 59

Indien je hiervan zelf niets bezit doch iemand kent (vader, broer, neef, vriend, kennis, e.a.) aarzel dan a.u.b. ook niet om de auteur een seintje te geven. Bij voorbaat hartelijk dank.